Pradžia EN

Mokslo finansavimas

Lietuvos mokslo taryba yra pagrindinė mokslinius tyrimus finansuojanti institucija, vykdanti valstybės mokslo konkursinį finansavimą. Kasmet Taryba skelbia apie 30 kvietimų teikti paraiškas vidutiniškai pagal 40 įvairios apimties nacionalinių, tarptautinių, Europos Komisijos, Europos Sąjungos fondų investicijų priemonių, skirtų finansuoti mokslinius tyrimus ir su mokslu susijusias veiklas, svarbias tyrėjų karjerai ir pasiektų rezultatų sklaidai. 

Kvietimai anonsuojami kalendoriniame kvietimų plane, veikia paraiškų teikimo, vertinimo, administravimo ir projektų vykdymo sistema junkis.lmt.lt, informacija apie gautas paraiškas, vykdytus ir vykdomus projektus skelbiama sąvade spektras.lmt.lt

Konkursams teikiamas paraiškas ir finansuotų mokslinių tyrimų ataskaitas vertina ekspertai. Konkursinio finansavimo paraiškas ir ataskaitas vertinusių ekspertų sąrašai skelbiami kas dveji metai, Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis finansuotuose vertinimuose dalyvavę ekspertai – po kiekvieno konkurso.