Pradžia EN

Mokslo finansavimas

Lietuvos mokslo taryba yra pagrindinė mokslinius tyrimus finansuojanti institucija, vykdanti valstybės mokslo konkursinį finansavimą.

  • Kasmet skelbiama apie 30 paraiškų konkursų vidutiniškai pagal 40 įvairios apimties nacionalinių, tarptautinių, EK, ES fondų investicijų priemonių, skirtų finansuoti mokslinius tyrimus ir su mokslu susijusias veiklas, svarbias tyrėjų karjerai ir pasiektų rezultatų sklaidai – apie finansavimo šaltinius.
  • Paraiškų konkursai anonsuojami ir kvietimai teikti paraiškas skelbiami kalendoriniame kvietimų plane.
  • Pateikti projektai ir juos laimėjusių bei finansuotų projektų ataskaitos yra konkursinio finansavimo objektai, jie teikiami, vertinami ir administruojami elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt.
  • Informacija apie gautas paraiškas, vykdytus ir vykdomus projektus skelbiama sąvade spektras.lmt.lt.
  • Konkursinius objektus vertinusių ekspertų sąrašai skelbiami kas dveji metai, ES fondų investicijų lėšomis finansuotuose vertinimuose dalyvavę ekspertai – po kiekvieno konkurso.