Pradžia EN

Mokslinių tyrimų ir mokymo programa „Euratom“ (2021–2025 m.)

Bendra informacija apie programą

Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programos tikslas – vykdyti mokslinių tyrimų ir mokymo veiklą, siekiant mažinti branduolinei saugai ir saugumui kylančią riziką, kurti saugias branduolines technologijas ir užtikrinti kuo didesnę radiacinę saugą.

Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programa (2021–2025 m.) yra papildoma „Europos horizonto“ finansavimo programa, apimanti branduolinius mokslinius tyrimus ir inovacijas.

Programai taikomos tos pačios dalyvavimo priemonės ir taisyklės kaip ir „Europos horizontas“. Naujos programos įgyvendinimui 2021 m. sausio 1 d.–2025 m. gruodžio 31 d. skirtas 1,38 mlrd. biudžetas.

Pagal Euratomo sutartį programa bus vykdoma 5 metus – nuo 2021 m. iki 2025 m., o 2025 m. ji bus pratęsta 2 metais, kad būtų suderinta su ilgalaikiu 2021–2027 m. ES biudžetu.

Tikslai:

 • gerinti ir remti branduolinę saugą, saugumą, apsaugos priemones, radiacinę saugą, saugų panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir eksploatavimo nutraukimą, įskaitant saugų ir patikimą branduolinės energijos naudojimą ir jonizuojančiosios spinduliuotės be energijos (non-power) panaudojimą;
 • išlaikyti ir toliau plėtoti branduolinės srities žinias ir kompetenciją bendruomenėje;
 • skatinti sintezės energijos, kaip potencialaus ateities energijos šaltinio elektros energijos gamybai, plėtrą ir prisidėti prie Europos branduolių sintezės veiksmų plano įgyvendinimo;
 • remti ES ir jos narių politiką dėl nuolatinio branduolinės saugos, apsaugos priemonių ir saugumo gerinimo.

Euratomo programoje didelis dėmesys skiriamas branduolinių įgūdžių ir kompetencijos ugdymui. Tai leis Europai išlaikyti lyderystę pasaulyje branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo srityje ir pasiekti aukščiausią apsaugos nuo radiacijos lygį.

Pagrindinės naujovės

 • Daugiau dėmesio skirta spinduliuotės naudojimui ne elektros energijos gamybos reikmėms (medicinos, pramonės, kosmoso sektoriuose).
 • Branduolinės srities mokslininkai įtraukiami į programą „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“, taip suteikiant daugiau judumo galimybių.

Euratomo programos netiesioginiai veiksmai nukreipti į 2 sritis:

 • branduolių sintezė (angl. nuclear fusion), jos tyrimai ir plėtra;
 • branduolių dalijimasis (angl. nuclear fission), sauga ir radiacinė sauga.

Branduolinės sintezės tyrimai ir plėtra

Kalbant apie branduolių sintezės tyrimus, programoje reikalaujama iš esmės pertvarkyti, kad būtų lengviau pereiti nuo tik akademinių tyrimų prie mokslinių klausimų, susijusių su būsimų įrenginių, tokių kaip ITER tokamakas, projektavimas, statyba ir eksploatavimas. Visų pirma reikėtų išbandyti ITER veikimo scenarijus, siekiant užtikrinti, kad jie būtų patvarūs ir turi reikiamą našumą. Tam reikės plačios eksperimentinės programos su esamais branduolių sintezės prietaisais, ypač tais, kurie labiausiai susiję su ITER, ir ją papildyti išsamia analizės ir modeliavimo programa. Norint pasiekti tikslą užbaigti koncepcinį demonstracinį dizainą ir pradėti perėjimą prie inžinerinio projektavimo etapo, dėmesys turi palaipsniui pereiti nuo fizikos prie technologijų. Branduolinės sintezės pastangoms pereinant nuo fundamentinių mokslų prie taikomųjų ir inžinerinių mokslų, didėja papildomų programų ir technologijų galimybės, o 2021–2025 m. Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programos pabaiga taip pat turės didelį papildomą poveikį.

Branduolio dalijimasis, sauga ir radiacinė sauga

Euratomo programa yra dalis ES pastangų toliau plėtoti technologinę lyderystę ir skatinti kompetencijas branduolinių tyrimų ir inovacijų srityje, visų pirma užtikrinti aukščiausius saugos, saugumo, apsaugos priemones, radiacinės saugos, saugaus panaudoto branduolinio kuro, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir eksploatavimo nutraukimo standartus branduolinėje srityje.

Branduoliniai moksliniai tyrimai prisideda prie socialinės gerovės, ekonominės gerovės ir aplinkos tvarumo gerinant branduolinę saugą, saugumą ir radiacinę apsaugą.

Radiacinės saugos tyrimai leido patobulinti medicinos technologijas (pvz., diagnozę ir radioterapiją), o tai naudinga daugeliui piliečių. Šie tyrimai leidžia toliau tobulinti branduolinę mediciną ir kitus sektorius, tokius kaip pramonė, žemės ūkis, aplinka ir saugumas.

Euratomo sąveika

Euratomo programa išplės jonizuojančiosios spinduliuotės panaudojimo be energijos (non-power) mokslinius tyrimus, pvz. su „Horizon Europe Health“ veikla ir Europos kovos su vėžiu planu

Ji taip pat plėtos sinergiją su kitomis sritimis (pvz. dirbtiniu intelektu ir robotika).

Kalbant apie netiesioginių ir tiesioginių veiksmų sinergiją, Komisijos Jungtinis tyrimų centras (JRC) papildys Euratomo dotacijas gaunančių konsorciumų veiklą tose srityse, kuriose jis turi reikiamos kompetencijos, patirties ir specialios infrastruktūros. JTC negaus finansavimo iš netiesioginių veiksmų.

Naudinga informacija:

Kvietimai ir kita informacija

Visa informacija apie finansavimą ir apie tai, kaip pateikti paraišką, yra Finansavimo ir konkursų portale.

Renginiai

Partnerių paieška

Visais partnerių paieškos klausimais prašome kreiptis į NCP Jolita Česiulytę, jolita.razumiene@lmt.lt , 8 604 78 790.

Kontaktai

Norite sužinoti daugiau apie šios veiksmų grupės temas ar finansavimo principus, susisiekite su šios grupės NCP Jolita Česiulyte, tel. +370 604 78790, e. p. jolita.razumiene@lmt.lt ir suteiksime kvalifikuotą ir nemokamą pagalbą programos dalyviams ir pareiškėjams.

Europos atominės energijos bendrijos 2021–2025 m. mokslinių tyrimų ir mokymo programos, papildančios programą „Europos horizontas“, komiteto konfigūracijose:

Branduolių dalijimasis

Atstovas „Europos horizonto“ komitete:

Jolita Česiulytė (Lietuvos mokslo taryba), (Fusion/Fission), tel. +370 604 78790, el. p. jolita.razumiene@lmt.lt   

Daumantas Kerežis (LR energetikos ministerija), (Fusion), tel. +370 670 39354, el. p. daumantas.kerezis@enmin.lt

Ekspertai „Europos horizonto“ komitete:

 • dr. Algirdas Kaliatka (Lietuvos energetikos institutas), (Fission), tel. +370 374 01903, el. p. algirdas.kaliatka@lei.lt    
 • Julius Žiliukas (Radiacinės saugos centras), tel. +370 698 83314, el. p. julius.ziliukas@rsc.lt
 • Renatas Šumskis (Lietuvos Respublikos energetikos ministerija), (Fission), tel. +370 602 46379, el. p. renatas.sumskis@enmin.lt

   

  Branduolių sintezė

Atstovas „Europos horizonto“ komitete:

Daumantas Kerežis (LR energetikos ministerija), (Fusion), tel. +370 670 39354, el. p. daumantas.kerezis@enmin.lt

Ekspertai „Europos horizonto“ komitete:

 • dr. Sigitas Rimkevičius (Lietuvos energetikos institutas), (Fusion), tel. +370 374 01924, el. p. sigitas.rimkevicius@lei.lt
 • Jolita Česiulytė (Lietuvos mokslo taryba), (Fusion/Fission), tel. +370 604 78790, el. p. jolita.razumiene@lmt.lt