Pradžia EN

Lietuvos dalyvavimo „Horizonte 2020“ statistika

2020 m. rugpjūčio 3 d. EK duomenimis (900-ų Kvietimų rezultatai):

Lietuvos institucijos dalyvavo teikiant 2893 programos  „Horizontas 2020“ paraišką, kuriose buvo 3616 pareiškėjai iš Lietuvos, iš jų 899 – teikė paraiškas kaip koordinatoriai (31,07 %); 

484 dalyviai iš Lietuvos pateko į finansuotinų paraiškų sąrašą, iš kurių 75 – koordinatoriai (koordinatorių sėkmės rodiklis – 8,34%, EK dotacija – 22,10 mln. Eur);

424 su EK pasirašytose dotacijos sutartyse dėl projektų įgyvendinimo yra 519 dalyvių iš Lietuvos, iš kurių 73 – koordinatoriai. Lietuvos dalyvių biudžetas projektuose – 93,50 mln. eurų, iš jų EK skirta dotacija – 78,41 mln. eurų. Vienam dalyviui vidutiniškai tenka 151,1 tūkst. eurų EK dotacija;

Sėkmės rodiklis pagal dalyvavimų skaičių – 13,38 %, o pagal EK skirtas lėšas – 8,4 %;

 

Daugiausiai partnerysčių „Horizonto 2020“ projektuose Lietuva turi su Vokietija (1000), Prancūzija (953), Italija (883) ir Ispanija (814). Tarp kaimyninių šalių daugiausiai partnerysčių su Lenkija (278), ženkliai mažiau su Latvija (121) ir Estija (116).

Lietuva reitinguojama 25-a pagal dalyvavimų skaičių, 27-a pagal gautas lėšas.

Grafiniai duomenys:

 

Lietuvos institucijų skaičius „Horizonto 2020“  paraiškose ir finansuotinų paraiškų sąraše:

(pajuodinti po 3 aukščiausi rezultatai stulpelyje)

Teminė sritis/veikla

Lietuvos dalyvių skaičius

Pokytis (lyginant su paskutiniu duomenų atnaujinimu)

Tinkamose vertinti paraiškose

Finansuotinų paraiškų sąraše

Sėkmės rodiklis (proc.)

1. Pažangus mokslas

 

 

 

 

1.1 Europos mokslo taryba

49

1

2,04 %

1.2 Ateities ir kuriamos technologijos

86

5

5,81 %

-

1.3 Marie Sklodowska Curie veiklos

645

57

8,84 %

1.4 Mokslinių tyrimų infrastruktūros

31

14

45,16 %

2. Pramonės lyderystė

 

 

 

 

2.1 Informacinės ir ryšių technologijos

337

48

14,24 %

2.2 Nanotechnologijos

51

6

11,76 %

-

2.3 Naujos medžiagos

26

5

19,23 %

2.4 Biotechnologijos

13

0

0,00 %

-

2.5 Pažangi gamyba

95

10

10,53 %

2.6 Kosmoso technologijos

42

13

30,95 %

2.7 Prieiga prie rizikos kapitalo

3

0

0.00 %

-

2.8 MVĮ instrumentas

254

25

9,84 %

3. Visuomenės iššūkiai

 

 

 

 

3.1 Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė

232

20

8,62 %

3.2 Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika

173

32

18,50 %

3.3 Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija

360

58

16,11 %

3.4 Pažangi, ekologiška ir integruota transporto sistema

157

48

30,57 %

3.5 Klimato kaita, aplinka, ištekliai ir žaliavos

88

20

22,73 %

3.6 Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė

304

31

10,20 %

3.7 Saugios visuomenės

158

19

12,03 %

-

4. Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra

149

15

10,07 %

5. Mokslas visuomenėje

228

27

11,84 %

6. Cross-theme

62

4

6,45 %

7. Euratomas (2014-2018)

63

24

38,10 %

-

 

 

 

 

 

Iš viso

3616

484

13,38

Duomenų šaltinis: E-CORDA, 2020-08-03

 

Atkreipiame dėmesį, kad dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ statistiniai duomenys yra skelbiami bei viešai prieinami ir programos „Horizontas 2020“ Finansavimo ir konkursų portale naudojantis įrankiu DashBoard, tačiau EK nurodo, kad galimi neženklūs šių duomenų skirtumai, lyginant su E-CORDA duomenimis.

Taip pat kviečiame susipažinti su EK skelbiama apibendrinta  Lietuvos dalyvavimo Horizontas 2020 programoje statistika.