Pradžia EN

Lietuvos dalyvavimo „Horizonte 2020“ statistika

2018 m. rugsėjo 29 d. EK duomenimis (586-ių Kvietimo rezultatai):

Lietuvos institucijos dalyvavo teikiant 1976 programos  „Horizontas 2020“ paraiškas, kuriose buvo 2483 pareiškėjai iš Lietuvos, iš jų 595 – teikė paraiškas kaip koordinatoriai (24%); 

  • 306 dalyviai iš Lietuvos pateko į finansuotinų paraiškų sąrašą, iš kurių 54 – koordinatoriai (koordinatorių sėkmės rodiklis – 9,08%);

255-se su EK pasirašytose dotacijos sutartyse dėl projektų įgyvendinimo yra 313 dalyvių iš Lietuvos, iš kurių 52 – koordinatoriai. Lietuvos dalyvių biudžetas projektuose – 52,349 mln. eurų, iš jų EK skirta dotacija – 44,081 mln. eurų. Vienam dalyviui vidutiniškai tenka 140,8 tūkst. eurų;

Sėkmės rodiklis pagal dalyvavimų skaičių – 12,32 %, o pagal EK skirtas lėšas – 8,18 %;

  • Daugiausiai partnerysčių „Horizonto 2020“ projektuose Lietuva turi su Vokietija (533), Italija (506), Prancūzija (503), Ispanija (431) ir Didžiąja Britanija (356). Tarp kaimyninių šalių daugiausiai partnerysčių su Lenkija (159) ir Latvija (74).

Grafiniai duomenys:

Lietuvos institucijų skaičius „Horizonto 2020“  paraiškose ir finansuotinų paraiškų sąraše:

(pajuodinti po 3 aukščiausi rezultatai stulpelyje)

Teminė sritis/veikla

Lietuvos dalyvių skaičius

Pokytis (lyginant su paskutiniu duomenų atnaujinimu)

Tinkamose vertinti paraiškose

Finansuotinų paraiškų sąraše

Sėkmės rodiklis (proc.)

1. Pažangus mokslas

 

 

 

 

1.1 Europos mokslo taryba

40

1

2.50 %

1.2 Ateities ir kuriamos technologijos

69

4

5.80 %

1.3 Marie Sklodowska Curie veiklos

478

50

10.38 %

1.4 Mokslinių tyrimų infrastruktūros

20

8

40.00 %

-

2. Pramonės lyderystė

 

 

 

 

2.1 Informacinės ir ryšių technologijos

267

34

12.73 %

2.2 Nanotechnologijos

50

5

10.00 %

-

2.3 Naujos medžiagos

11

2

18.18 %

-

2.4 Biotechnologijos

10

0

0.00 %

-

2.5 Pažangi gamyba

58

6

10.34 %

2.6 Kosmoso technologijos

33

9

27.27 %

2.7 Prieiga prie rizikos kapitalo

3

0

0.00 %

-

2.8 MVĮ instrumentas

55

11

20.00 %

3. Visuomenės iššūkiai

 

 

 

 

3.1 Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė

179

12

6.70 %

3.2 Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika

110

19

17.27 %

3.3 Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija

273

37

13.55 %

3.4 Pažangi, ekologiška ir integruota transporto sistema

116

31

26.72 %

3.5 Klimato kaita, aplinka, ištekliai ir žaliavos

75

11

14.67 %

3.6 Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė

222

21

9.46 %

3.7 Saugios visuomenės

91

5

5.49 %

-

4. Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra

89

10

11.24 %

-

5. Mokslas visuomenėje

168

16

9.52 %

-

6. Cross-theme

32

1

3.13 %

7. Euratomas (2014-2018)

32

12

37,50 %

-

 

 

 

 

 

Iš viso

2483

306

12.32

Duomenų šaltinis: E-CORDA, 2018-09-29

Atkreipiame dėmesį, kad dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“statistiniai duomenys yra skelbiami bei viešai prieinami ir programos „Horizontas 2020“ Dalyvių portale naudojantis įrankiu DashBoard (duomenys atnaujinami kas 2 sav.), tačiau EK nurodo, kad galimi neženklūs šių duomenų skirtumai, lyginant su E-CORDA duomenimis.

Taip pat kviečiame susipažinti su EK skelbiama apibendrinta  Lietuvos dalyvavimo Horizontas 2020 programoje statistika bei programos “Horizontas 2020” įgyvendinimo 2014-2016 m. statistika.