Pradžia EN

Informacija pareiškėjams

Kvietimų informacija

Kvietimų dokumentai

Kiti teisės aktai

Mokymų medžiaga

Dažniausiai užduodami klausimai


* Atkreiptinas dėmesys rengiant paraiškas trumpalaikių mokslinių išvykų atveju:

  • dienpinigių FĮ rekomenduojama laikyti Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų  išlaidų apmokėjimo“ (žr. galiojančią suvestinę redakciją, toliau – Nutarimas Nr. 526) patvirtintas dienpinigių normas (Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“, nurodytas metodikoje, negalioja nuo 2017-07-05);
  • vadovaujantis dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo (patvirtintu Nutarimu Nr. 526)  3 punkto nuostatomis, grįžtant iš komandiruotės iš užsienio už komandiruotės dieną, kurią atvykstama į Lietuvos Respubliką, mokami dienpinigiai, apskaičiuoti pagal valstybei, iš kurios grįžtama, nustatytą dydį.