Pradžia EN

Projektų vykdytojams

Visų kvietimų vykdomiems projektams galiojantys dokumentai:

Projektų įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai

Finansinių dokumentų formos​

Raštų dėl projekto įgyvendinimo keitimo formos

Su duomenų valdymu susiję dokumentai

Su mokslinės ataskaitos teikimu susiję dokumentai ir jų formos

Pagal mokslininkų grupių VIII - XII kvietimus vykdomiems projektams galiojantys dokumentai: