Pradžia EN

X kvietimo rezultatai

Paraiškos šiame kvietime buvo teikiamos pagal keturis konkursus:

  • I konkursas. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų
  • II konkursas. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių jaunųjų mokslininkų projektai
  • III konkursas. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų
  • IV konkursas. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių jaunųjų mokslininkų projektai

Gautos 394 paraiškos:

Konkurso Nr.

Gautų paraiškų skaičius

Administracinės patikros reikalavimus atitikusių paraiškų skaičius

Finansuojamų projektų skaičius 2021-08-19

Rezervinių projektų skaičius

I

97

 97

25

6

II

34

 33

6

3

III

187

 175

19

0

IV

76

 74

11

4

Iš viso

394

 379

61

13

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2021 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtino šiuos konkursų rezultatus:

Finansuojamų projektų sąrašai:

I konkurso

II konkurso

III konkurso

IV konkurso

Rezervinių projektų sąrašai (galioja iki 2021-10-01):

I konkurso

II konkurso

III konkurso sąrašas nebuvo sudarytas

IV konkurso

Pasibaigus nacionalinės mokslo programos „Modernybė Lietuvoje“ II kvietimui ir susidarius jai suplanuotų lėšų likučiui, Lietuvos mokslo taryba, Programos vykdymo grupei pritarus, priėmė sprendimą neskelbti papildomo Programos projektų paraiškų konkurso. Sprendimas priimtas įvertinus tai, kad Programa baigiasi 2022 m., dėl ko nauji projektai būtų vykdomi itin trumpą laiką ir tai nesudarytų sąlygų svariems moksliniams rezultatams pasiekti.

Siekiant užtikrinti Programoje numatytų tyrimų tęstinumą, aprėptį ir racionalų lėšų panaudojimą programiniam konkursiniam MTEP finansavimui, Tarybos valdybai pritarus, nuspręsta likusias Programos lėšas skirti mokslininkų grupių (MIP) X kvietimo humanitarinių ir socialinių mokslų modernybės tematikos projektams papildomai finansuoti.

Atsižvelgdamas į Tarybos pirmininko 2021 m. vasario  26  d. Nr. V-92 įsakymą „Dėl NMP ,,Modernybė Lietuvoje“ lėšų panaudojimo“, Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas sudarė projektų, kuriuos siūlo finansuoti likusiomis Programos lėšomis, sąrašą. Į jį įtraukti projektai,  atitinkantys Programos tematiką, tikslą ir uždavinius, taip pat atsižvelgta į MIP X kvietimo projektų paraiškas vertinusių ekspertų sudarytą finansuotinų paraiškų pirmumo eilę. 

Kvalifikuotai parengti ir aukštą ekspertų vertinimą gavę humanitarinių ir socialinių mokslų projektai, kuriems finansuoti pritrūko MIP X kvietimui skirtų lėšų (MIP X kvietimo sėkmės koeficientas sudarė 10 proc.), būtų vykdomi trejus metus ir leistų pagrįstai tikėtis kokybiškų mokslinių tyrimų bei sklaidos rezultatų, reikšmingai papildysiančių Programos rezultatų visumą.

Finansuojamų NMP „Modernybė Lietuvoje“ lėšomis I ir II konkurso projektų sąrašas

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2021 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-191 ir 2021 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-310 papildė finansuojamų projektų sąrašus, paremiant projektus iš rezervinių sąrašų pagal nustatytas pirmumo eiles.

Galutiniai finansuojamų projektų sąrašai 2021-08-19;

Plačiau apie gautas paraiškas ir finansuojamus projektus skelbiama spektras.lmt.lt