Pradžia EN

I konkurso rezultatai

Iš viso pateiktos 575 paraiškos, iš jų 128 yra socialinių ir humanitarinių mokslų sričių ir 447 – fizinių, biomedicinos, technologijos mokslų.

Po administracinės patikros liko 503 paraiškos (šių reikalavimų neatitiko 72 gautos paraiškos). Pagrindinės priežastys: ne visi tyrėjų grupės nariai yra įdarbinti projekte bent ketvirčiu etato (19); tyrėjų grupės nariai dalyvauja keliuose šio kvietimo projektuose (19), tyrėjų grupę sudaro mažesnė dalis mokslininkų (18).

Administracinės patikros reikalavimų humanitarinių ir socialinių mokslų srityse neatitiko 18 proc. (23 paraiškos), fizinių, biomedicinos, technologijos mokslų srityse – 11 proc. (49 paraiškos).

Su administracinės patikros rezultatais bei visų paraiškų vertinimu (bendra ekspertų paraiškos vertinimo anketa) pareiškėjai gali susipažinti adresu http://sistema.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.

Konkursą laimėję projektai (PDF)