Pradžia EN

II kvietimo rezultatų apibendrinimas

Paraiškas nacionalinės mokslo programos „Modernybė Lietuvoje“ II kvietimui buvo galima teikti 2020 m. rugsėjo-spalio mėnesiais. Kvietimas buvo skirtas mokslo projektams, įgyvendinamiems pagal abu Programos uždavinius:

  1. Atlikti fundamentinius modernybės sampratų, modernybės, modernėjimo ir modernizacijos reiškinių ir procesų Lietuvoje tyrimus, atsižvelgiant į „daugeriopų modernybių“ aibę; šiuose tyrimuose taikyti teorines, lyginamąsias bei tarpdisciplinines prieigas ir inovatyvius metodus; kompleksiškai tirti kultūros modernėjimo veiksnius ir procesus, modernios kultūros pavidalus, modernaus žmogaus formavimąsi, jo kultūrinę ir meninę raišką.
  2. Nagrinėti socialines, ekonomines ir politines modernėjimo sąlygas ir jų poveikį visuomenės ir kultūros raidai; atlikti modernios valstybės, politinės bei tautinių bendruomenių istorinius ir lyginamuosius tyrimus, atskleisti modernių politinių idėjų ir struktūrų, politinės ir pilietinės kultūros pavidalus bei jų sklaidą.

Iš viso II kvietimui buvo pateikta 20 paraiškų. Atlikus administracinę šių paraiškų patikrą, nustatyta, kad visos pateiktos paraiškos atitinka administracinės patikros reikalavimus.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2021 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-64 patvirtino II kvietimo rezultatus, kuriuo finansavimas buvo skirtas 11 projektui (laimėjimo rodiklis 55 %):

 

Pateiktų paraiškų skaičius

Finansuojama projektų

Skirta lėšų, iš viso (Eur)

I konkursas

10

6

535 588

II konkursas

10

5

465 262

Iš viso

20

11

1 000 850

I konkurso finansuojamų projektų sąrašas (2021.02.02)

Patikslintas I konkurso finansuojamų projektų sąrašas (2021.04.07)

II konkurso finansuojamų projektų sąrašas

Projektai bus vykdomi 5 institucijose – 3 universitetuose, 1 centre ir 1 akademijoje.

Su rezultatais pareiškėjai gali susipažinti adresu http://junkis.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką. Gautų paraiškų ir finansuojamų projektų sąrašai, santraukos taip pat yra skelbiami Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvade adresu http://spektras.lmt.lt.