Pradžia EN

I kvietimo rezultatų apibendrinimas

Paraiškas nacionalinės mokslo programos „Modernybė Lietuvoje“ I kvietimo 2 konkursams buvo galima teikti 2016 m. rugsėjo 26 – spalio 28 d.

Iš viso buvo pateikta 64 paraiškos: 29 pagal 1 programos uždavinį ir  35 pagal 2 uždavinį. Iš jų 62 atitiko administracinės patikros reikalavimus ir buvo pateiktos išsamiajam ekspertiniam vertinimui. Paraiškas, kaip vykdančiosios institucijos, pateikė 19 mokslo ir studijų institucijų.

Programos uždavinys

Pateiktų paraiškų skaičius

Paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, skaičius

Projektų vykdytojų skaičius

Vykdančiųjų institucijų skaičius

1

29

28

118

12

2

35

34

131

14

Iš viso:

64

62

249

-

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-28 patvirtino šiuos projektų atrankos rezultatus:

Programos uždavinys

Finansuojama projektų

Įrašyta į rezervinių sąrašą

1

7

0

2

14

0

Iš viso:

21

0

I kvietimo konkursus laimėjusiems projektams vykdyti 2017–2019 m. iš viso skirta ~ 2,1 mln. Eur, iš jų 2017 metais – ~ 0,7 mln. Eur.

I kvietimo 1 konkursą laimėjusių projektų sąrašas

I kvietimo 2 konkursą laimėjusių projektų sąrašas