Pradžia EN

I kvietimo paraiškų administracinė patikra

Atlikta nacionalinės mokslo programos „Modernybė Lietuvoje“ I kvietimo konkursui pateiktų paraiškų administracinė patikra. Iš viso gautos 65 paraiškos. Iš jų 1 atsiimta. Iš likusių paraiškų 62 atitiko administracinės patikros reikalavimus.

Atlikus administracinę patikrą, nustatytos reikalavimų neatitiktys, dėl kurių 2 paraiškos negali toliau dalyvauti konkurse. 31 paraiškoje rasta reikalavimų neatitikčių, kurias per dvi darbo dienas nuo informacijos vadovams išsiuntimo buvo galima pataisyti. Visos šios paraiškos buvo pataisytos tinkamai.

Dvi paraiškos, neatitikusios administracinės patikros kriterijaus „Projekto vadovas ir pagrindiniai vykdytojai bei planuojama jų darbo apimtis atitinka kvietimo ir Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių reikalavimus“, ekspertiniam vertinimui nebus teikiamos, kadangi vienos paraiškos projekto vadovui, o kitos – projekto vykdytojui yra taikomi apribojimai teikti paraiškas į Lietuvos mokslo tarybos konkursus.

Su administracinės patikros rezultatais pareiškėjai gali susipažinti adresu http://junkis.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.

I kvietimo 1 konkursui pateiktų paraiškų sąrašas 

I kvietimo 1 konkurso paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, sąrašas

I kvietimo 2 konkursui pateiktų paraiškų sąrašas

I kvietimo 2 konkurso paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, sąrašas