Pradžia EN

Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis ir bio-ekonomika

Strateginis tikslas. Strateginis tikslas yra užtikrinti pakankamus saugaus ir aukštos kokybės maisto produktų bei kitų biologinių produktų kiekius, vystant našias ir tausiai išteklius naudojančias pirminės gamybos sistemas, geriau išnaudojant susijusių ekosistemų paslaugas, tuo pačiu užtikrinant konkurencingas ir mažai anglies dioksido išskiriančias paskirstymo grandines. Taip būtų spartinamas perėjimas prie tvarios bioekonomikos Europoje.

Tematika. Pagrindinis dėmesys skiriamas šioms sritims: 

  • Tvarus žemės ūkis ir miškininkystė
  • Tvarus ir konkurencingas žemės ūkio maisto produktų sektorius saugiai ir sveikai mitybai
  • Gyvųjų vandens išteklių potencialas
  • Tvari ir konkurencinga bio-pramonė

II-ojo socialinio iššūkio prioritetai siejasi su jungtinės technologijų iniciatyvos „Bio-pramonė“ ('Bio-Based Industries'), kuri finansuoja inovacines į pramonę orientuotas veiklas srityje – nuo biomasės iki vertingų bio produktų sukūrimo, prioritetais.  

Kvietimai teikti paraiškas

Biudžetas. 3,84 mlrd. eurų 

Svarbūs dokumentai ir naudingos nuorodos: 

Nacionaliniai atstovai (NCP):

  • dr. Edita  Bagdonaitė (Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra), tel. (8 5)  2 64 4700, e. p. edita.bagdonaite@mita.lt
  • dr. Saulius Marcinkonis (Lietuvos mokslo taryba), tel. 8 676 17256, e. p. saulius.marcinkonis@lmt.lt (alternatyvus NCP)

Atstovas „Horizonto 2020“ komitete

Ekspertai „Horizonto 2020“ komitete: