Pradžia EN

Maistas, bioekonomika, gamtos ištekliai, žemės ūkis ir aplinka

Veiksmų grupės „Maistas, bioekonomika, gamtos ištekliai, žemės ūkis ir aplinka“ (angl. Food, Bioeconomy, Natural resources, Agriculture and Enviroment) tikslas – mokslu pagrįstų žinių, inovatyvių sprendimų ir tarpusavyje susijusių veiklų pagalba apsaugoti, atkurti, tvariai valdyti ir naudoti gamtinius išteklius, kad būtų užtikrintas reikiamas maisto kiekis, saugi mityba, biologinės įvairovės išsaugojimas, perėjimas prie konkurencingos žiedinės ekonomikos, laikantis Europos politiką apibrėžiančių strateginių dokumentų ir tarptautinių klimato susitarimų.

Intervencijos sritys (angl. Areas of intervention):

  • Aplinkos stebėjimas (angl. Environmental observation)
  • Biologinė įvairovė ir gamtiniai ištekliai (angl. Biodiversity and natural capital)
  • Žemės ūkis, miškininkystė ir kaimo vietovės (angl. Agriculture, forestry and rural areas)
  • Jūros, vandenynai ir vidaus vandenys (angl. Seas, oceans and inland water)
  • Maisto sistemos (angl. Food systems)
  • Bio-grįstų inovacijų sistemos (angl. Bio-based innovation systems in the EU bioeconomy)
  • Žiedinės sistemos (angl. Circular systems)

Norite sužinoti daugiau apie šitą programą, finansavimo principus ir veiklos sritis? O gal jau pradėjote rašyti paraišką ir kilo klausimų, arba norite paraiškos įvertinimo? Susiekite su šios srities NCP Irena Kuzminskiene, tel. 8 608 90644, e. p. irena.kuzminskiene@lmt.lt.

Veiksmų grupės „Maistas, bioekonomika, gamtos ištekliai, žemės ūkis ir aplinka“ kvietimai teikti paraiškas finansavimo ir konkursų portale (angl. Funding and tenders portal

Misijos:

Europos parnerystės:

  • Bendrai finansuojamos (angl. co-funded). Partnerystes administruoja LMT Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, vedėjas dr. Viktoras Mongirdas, 8 676 19613, e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt

Darbo programos

Partnerių paieška:

Naudinga informacija: 

Europos Komisijos renginių informacija

Atstovas „Europos horizonto“ komitete:

Ekspertai „Europos horizonto“ komitete: