Pradžia EN

Lyčių lygybės stiprinimo mokslo ir inovacijų srityje projektas (GENDERACTIONplus)

Lietuvos mokslo taryba yra tarptautinio konsorciumo, kuris nuo 2022 metų vykdo lyčių lygybės stiprinimo mokslo ir inovacijų srityje kuriant žinias, ugdant gebėjimus, keičiantis ne tik mokslo politikos informacija, bet ir ją koordinuojant, teikiant strategines konsultacijas politikos klausimais projektą (GENDERACTIONplus), narė.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ lėšomis pagal finansavimo sutartį Nr. 101058093.

Vadovaujantis naująją Europos mokslinių tyrimų erdvės (ERA) politikos darbotvarke projektas apima penkias temines sritis:

 1. įtrauktis ir intersekcionalumas (sąryšingumas);
 2. smurtas dėl lyties akademinėje aplinkoje;
 3. lyčių aspektas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje;
 4. su lyčių lygybe susijusių veiksmų stebėsena naujosios ERA valstybių narių lygmeniu, numatant stebėsenos mechanizmą ir rodiklius;
 5. lyčių lygybės planų kaip pagrindinės priemonės naujojoje ERA skatinti įtraukius institucinius pokyčius įgyvendinimo ir poveikio stebėsenos bei vertinimo sistemos kūrimas.

Projektu siekiama:

 1. plėtoti strategines konsultacijas esamų ir naujų politinių sprendimų penkiose teminėse srityse klausimais;
 2. stiprinti politikos formavimą į procesą įtraukiant suinteresuotąsias šalis, pilietines visuomenės organizacijas ir piliečius;
 3. ugdyti politikos ir mokslinius tyrimus finansuojančių institucijų (RFO) bendruomenės narių gebėjimus, kompetenciją ir patirtį lyčių lygybės ir lyčių aspekto integravimo į MTEPI srityje;
 4. kurti poveikį per komunikaciją, sklaidą ir taikymą, įskaitant politikos rekomendacijomis pagrįstus nacionalinius poveikio planus ir Europos Sąjungos poveikio planą, politikos santraukas ir pozicijų dokumentus.

Tam kuriamos dvi specialistų bendruomenės (angl. Communities of Practice), vienoje telkiant nacionalinių valdžios institucijų iš 11 konsorciumo šalių atstovai, kitoje – mokslinius tyrimus finansuojančių organizacijų atstovai.

Projektą koordinuoja Čekijos mokslų akademijos Sociologijos institutas. Iš viso konsorciume yra 26 institucijos partnerės iš 21 šalies. Lietuvai atstovauja Lietuvos mokslo taryba ir Vilniaus universitetas. Kaip asocijuota partnerė projekte dalyvauja LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Iš viso projekte – 18 asocijuotų partnerių iš 10 šalių.

Projekto biudžetas – 2 999 814 eurų, Tarybai skirta biudžeto dalis – 56 tūkst. eurų.

Projekto partneriai:

 1. INSTITUTE OF SOCIOLOGY OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE CZECH REPUBLIC PUBLIC RESEARCH INSTITUTION (Čekija)
 2. MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH (Norvegija)
 3. GOETEBORGS UNIVERSITET (Švedija)
 4. FUNDACION ESPANOLA PARA LA CIENCIAY LA TECNOLOGIA, F.S.P., FECYT (Ispanija)
 5. INSTITUT FUR HOHERE STUDIEN - INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES (Austrija)
 6. AN TUDARAS UM ARD OIDEACHAS (Airija)
 7. UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, A CERCETARII, DEZVOLTARII SI INOVARII ROMANIA (Rumunija)
 8. BUNDESMINISTERIUM FUER BILDUNG, WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG (Austrija)
 9. JOANNEUM RESEARCH FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH (Austrija)
 10. DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT - UND RAUMFAHRT EV (Vokietija)
 11. MINISTRY OF INNOVATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY (Izraelis)
 12. NORGES FORSKNINGSRAD (Norvegija)
 13. OSRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI-PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY (Lenkija)
 14. TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY (Čekija)
 15. LIETUVOS MOKSLO TARYBA, (Lietuva)
 16. FUNDACAO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA (Portugalija)
 17. ETHNIKO KENTRO TEKMIRIOSIS KAI ILEKTRONIKOU PERIECHOMENOU (Graikija)
 18. UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI (Slovakija)
 19. FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA (Italija)
 20. BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND (Bulgarija)
 21. VERKET FOR INNOVATIONSSYSTEM (Švedija)
 22. VETENSKAP & ALLMANHET (Švedija)
 23. TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU (Turkija)
 24. VILNIAUS UNIVERSITETAS (Lietuva)
 25. SYDDANSK UNIVERSITET (Danija)
 26. SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR (Estija)

Daugiau apie projektą rasite GENDERACTIONplus internetiniame puslapyje.