Pradžia EN

XII kvietimo rezultatai

Paraiškas Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos XII kvietimui buvo galima teikti 2022 m. rugsėjo-spalio mėnesiais. Kvietimas buvo skirtas sklaidos projektams, įgyvendinamiems pagal Programos 2 ir 3 uždavinius:

  • I konkurse dalyvavo paraiškos pagal Programos 2 uždavinio 2.1 ir 2.4 priemones (vertimo ir mokslo populiarinimo darbai);
  • II konkurse dalyvavo paraiškos pagal Programos 2 uždavinio 2.2 ir 2.3 priemones (renginiai);
  • III konkurse dalyvavo paraiškos pagal Programos 3.1 priemonę (mokslinių tyrimų rezultatų publikavimas).

Iš viso kvietimui buvo pateikta 70 paraiškų:

 

Gautų paraiškų skaičius

Institucijos

Prašomos lėšos projektų vykdymui, Eur

I konkursas

8

7

270 213

II konkursas

16

9

217 365

III konkursas

46

12

740 003

Iš viso

70

17

1 227 581

Atlikus administracinę šių paraiškų patikrą, nustatyta, kad trys pateiktos paraiškos neatitiko administracinės patikros reikalavimų: dviejuose paraiškose dalyvavo tas pats pagrindinis projekto vykdytojas, o vienos paraiškos projekto vadovui yra taikomi apribojimai teikti paraiškas dėl kol kas nepateiktos kitame vadovautame projekte planuotos produkcijos.

Ekspertiniam vertinimui teikiamos 67 paraiškos – Tarybos pirmininkas 2022 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V-660 patvirtino tris paraiškų grupes pagal kvietimo konkursus, A(I), A(II) ir B.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2023 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-51 patvirtino XII kvietimo rezultatus, kuriuo finansavimas buvo skirtas 21 projektui ir 6 paraiškos įrašytos į rezervinių projektų sąrašą:

 

Vertinta paraiškų

Finansuojama projektų

Sėkmės rodiklis, %

Skirta lėšų, Eur

Rezervinių projektų skaičius

I konkursas

8

4

50,0

92 980

1

II konkursas

16

4

25,0

40 209

1

III konkursas

43

13

30,2

223 517

4

Iš viso

67

21

31,3

356 706

6

Rezervinių projektų sąrašas

Paraiškų ekspertinio vertinimo rezultatai

Su rezultatais pareiškėjai gali susipažinti adresu https://junkis.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką. Gautų paraiškų sąrašas bei laimėję projektai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvade adresu https://spektras.lmt.lt