Pradžia EN

XI kvietimo rezultatai

Paraiškas Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos XI kvietimui buvo galima teikti 2022 m. vasario-kovo mėnesiais.

Kvietimas buvo skirtas mokslo projektams, įgyvendinamiems pagal visas Programos 1 uždavinio priemones.

Iš viso buvo gautos 48 paraiškos, kurias pateikė 13 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų.

Atlikus administracinę paraiškų patikrą, nustatyta, kad viena paraiška neatitiko administracinės patikros reikalavimų ir toliau ekspertiniam vertinimui neteikiama.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2022 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. V-298 patvirtino XI kvietimo rezultatus, kuriuo finansavimas skirtas 22 projektams.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos mokslo tarybos prašymą, Programos įgyvendinimui skyrė papildomai lėšų, kurių dalis (apie 100 000 Eur) teko XI kvietimo projektams finansuoti 2022 metais. Buvo paremta 47 proc. konkurse dalyvavusių geriausiai įvertintų projektų. Jiems įgyvendinti iš viso per 2022–2024 m. skirta 2 027 531 Eur.

Finansuojamų projektų sąrašas

Su rezultatais pareiškėjai gali susipažinti adresu https://junkis.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.