Pradžia EN

X kvietimo rezultatai

Paraiškas Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos X kvietimui buvo galima teikti 2021 m. rugsėjo-spalio mėnesiais.

Kvietimas buvo skirtas sklaidos projektams, įgyvendinamiems pagal Programos 2 ir 3 uždavinius:

  • I konkurse dalyvavo paraiškos pagal Programos 2 uždavinio 2.1 ir 2.4 priemones (vertimo ir mokslo populiarinimo darbai);
  • II konkurse dalyvavo paraiškos pagal Programos 2 uždavinio 2.2 ir 2.3 priemones (renginiai);
  • III konkurse dalyvavo paraiškos pagal Programos 3.1 priemonę (mokslinių tyrimų rezultatų publikavimas);
  • IV konkursas buvo skirtas paraiškoms pagal Programos 3.2 priemonę (periodinių žurnalų leidyba).

Gautos 92 paraiškos:

 

Projektų trukmė

Gautų paraiškų skaičius

Institucijos

Prašomos lėšos projektų vykdymui, Eur

I konkursas

3 m.

12

10

249 615

II konkursas

1 m.

7

5

94 155

III konkursas

1 m.

39

12

619 358

IV konkursas

3 m.

34

9

1 261 316

Iš viso

-

92

17

2 224 444

Atlikus administracinę šių paraiškų patikrą, nustatyta, kad dvi pateiktos paraiškos neatitiko administracinės patikros reikalavimų ir nebuvo teiktos ekspertiniam vertinimui.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2022 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-3 patvirtino X kvietimo rezultatus, kuriuo finansavimas buvo skirtas 42 projektams, 14 paraiškų įrašytos į rezervinių projektų sąrašus. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos mokslo tarybos prašymą, pritarė Programos įgyvendinimui skirti papildomų lėšų ir Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2022 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-104 papildė finansuojamų projektų sąrašus 14 projektų, įrašytų į I, III ar IV konkursų rezervinių projektų sąrašus.

Galutinė rezultatų suvestinė lentelė:

 

Vertinta paraiškų

Finansuojama projektų

Skirta lėšų, Eur

Sėkmės rodiklis, %

I konkursas

12

5

98 974

41,7

II konkursas

7

4

40 545

57,1

III konkursas

37

19

226 583

51,4

IV konkursas

34

28

922 675

82,4

Iš viso

90

56

1 288 777

62,2

Galutinis I konkurso finansuojamų projektų sąrašas

II konkurso finansuojamų projektų sąrašas

Galutinis III konkurso finansuojamų projektų sąrašas

Galutinis IV konkurso finansuojamų projektų sąrašas

Su rezultatais pareiškėjai gali susipažinti adresu https://junkis.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką. Gautų paraiškų sąrašas bei laimėję projektai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvade adresu https://spektras.lmt.lt