Pradžia EN

VIII kvietimo rezultatai

Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programos (toliau – Programa) VIII kvietimas buvo skirtas mokslo projektams pagal 1 uždavinio „Vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus, apimančius ir lituanistinius šaltinius bei specializuotas duomenų bazes“ priemones. Paraiškos konkursui teiktos 2020 m. sausio  – vasario  mėnesiais. Projektų trukmė – 2020–2023 m.

Lietuvos mokslininkai kartu su 16 mokslo ir studijų institucijų šiam konkursui pateikė 77 paraiškas. Po administracinės patikros ekspertiniam vertinimui buvo pateikta 70 paraiškų, kurių bendra vertė – 5 873 525 Eur.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2020 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-266 patvirtino VIII  kvietimo rezultatus – finansavimas skirtas 24 projektams. Juos vykdys 41 mokslininkas (pagrindiniai projektų vykdytojai) iš 12 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (7 universitetai ir 5 institutai). 2 paraiškos įtrauktos į rezervinių projektų sąrašą.

Programos lėšos 2020 m. projektų finansavimui sudaro 379 378 Eur, o iš viso projektų vykdymui per 2020–2023 m. bus skirta 1 867 200 Eur. Vidutinė finansuojamo projekto vertė – 77 800 Eur.

Programos kvietimą teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti numatoma skelbti 2020 m. IV ketvirtį.

Programos mokslo projektų paraiškų konkursas planuojamas 2021 m. I ketvirtyje.

Finansuojamų projektų sąrašas

Rezervinių projektų sąrašas