Pradžia EN

VII kvietimo rezultatai

Paraiškas Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos VII kvietimui buvo galima teikti 2019 m. gegužės-birželio mėnesiais.

Kvietimas buvo skirtas sklaidos projektams, įgyvendinamiems pagal Programos 2 ir 3 uždavinius:

  • I konkurse dalyvavo paraiškos pagal visas Programos 2 uždavinio priemones (vertimai, renginiai, mokslo populiarinimas);
  • II konkurse dalyvavo paraiškos pagal Programos 3.1 priemonę (mokslinių tyrimų rezultatų publikavimas).

Iš viso VII kvietimui buvo pateiktos 24 paraiškos. Atlikus administracinę šių paraiškų patikrą, nustatyta, kad visos pateiktos paraiškos atitinka administracinės patikros reikalavimus.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-384 patvirtino VII kvietimo rezultatus, kuriuo finansavimas buvo skirtas 21* projektui:

 

Pateiktų paraiškų skaičius

Finansuojama projektų

Skirta lėšų projektų vykdymui, Eur

I konkursas

6

4

39 509

II konkursas

18

16

108 395

Iš viso

24

20

147 904

*vieno projekto finansavimo sutartis nepasirašyta projekto vadovo prašymu.

Projektai bus vykdomi 8-iose skirtingose institucijose – 4 institutuose, 1 universitete, 1 muziejuje, 1 bibliotekoje ir 1 akademijoje.

Galutinis finansuojamų projektų sąrašas