Pradžia EN

VI kvietimo konkursų rezultatai

Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programos VI kvietimui paraiškas buvo galima teikti 2019 m. sausio  – vasario  mėnesiais.

Kvietimas buvo skirtas mokslo projektams įgyvendinti pagal programos 1 uždavinio „Vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus, apimančius ir lituanistinius šaltinius bei specializuotas duomenų bazes“ priemones.

Konkursui pateiktos 56 mokslininkų paraiškos kartu su 15 mokslo ir studijų institucijų. Visos jos atitiko administracinės patikros reikalavimus.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-196 patvirtino VI kvietimo rezultatus – finansavimas skirtas 16 projektų, kuriems vykdyti per 2019–2022 metus skirta 1 307 082 Eur. Projektai bus vykdomi 9 skirtingose institucijose – 5 institutuose ir 4 universitetuose.

Finansuojamų projektų sąrašas