Pradžia EN

V kvietimo konkursų rezultatai

Paraiškas Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos V kvietimui buvo galima teikti 2018 m. rugsėjo-spalio mėnesiais.

Kvietimas buvo skirtas sklaidos projektams, įgyvendinamiems pagal Programos 2 ir 3 uždavinius:

  • I konkurse dalyvavo paraiškos pagal visas Programos 2 uždavinio priemones (vertimai, renginiai, mokslo populiarinimas);
  • II konkurse dalyvavo paraiškos pagal Programos 3.1 priemonę (mokslinių tyrimų rezultatų publikavimas);
  • III konkursas buvo skirtas paraiškoms pagal Programos 3.2 priemonę (periodinių žurnalų leidyba).

Iš viso V kvietimui buvo pateiktos 84 paraiškos:

 

Projektų trukmė

Pateiktų paraiškų skaičius

Institucijos

Prašomos lėšos projektų vykdymui, Eur

I konkursas

1 m.

20

9

351 089

II konkursas

1 m.

40

12

660 008

III konkursas

3 m.

24

7

952 401

Iš viso

-

84

16

1 963 498

Atlikus administracinę šių paraiškų patikrą, nustatyta, kad visos pateiktos paraiškos atitinka administracinės patikros reikalavimus.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-1 patvirtino V kvietimo rezultatus, kuriuo finansavimas buvo skirtas 58 projektams:

 

Projektų trukmė

Pateiktų paraiškų skaičius

Finansuojama projektų

Skirta lėšų projektų vykdymui, Eur

Sėkmės rodiklis

I konkursas

1 m.

20

11

101 970

55 %

II konkursas

1 m.

40

26

285 322

65 %

III konkursas

3 m.

24

21

669 625

88 %

Iš viso

-

84

58

1 056 917

69 %

Projektai bus vykdomi 12-oje skirtingų institucijų – 5 institutuose, 3 universitetuose, 2 akademijose ir 2 bibliotekose.

Su kvietimo bei administracinės patikros rezultatais pareiškėjai gali susipažinti adresu http://junkis.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką. Gautų paraiškų sąrašas bei finansuojami projektai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvade adresu http://spektras.lmt.lt