Pradžia EN

IX kvietimo rezultatai

Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos IX kvietimo keturiems konkursams buvo pateikta 90 paraiškų:

  • Pirmam konkursui pagal 1 programos uždavinio „Vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus, apimančius ir lituanistinius šaltinius bei specializuotas duomenų bazes“ priemones pateiktos 44 paraiškos; visos atitiko administracinės patikros reikalavimus.
  • Antram konkursui pagal 2 programos uždavinio „Skatinti lituanistinių mokslinių tyrimų nacionalinę ir tarptautinę sklaidą bei lituanistikos tyrėjų tarptautinį bendradarbiavimą“ 2.1 ir 2.4 priemones pateikta 13 paraiškų; visos atitiko administracinės patikros reikalavimus.
  • Trečiam konkursui pagal 2 programos uždavinio „Skatinti lituanistinių mokslinių tyrimų nacionalinę ir tarptautinę sklaidą bei lituanistikos tyrėjų tarptautinį bendradarbiavimą“ 2.2 ir 2.3 priemones pateiktos 5 paraiškos, iš kurių 4 atitiko administracinės patikros reikalavimus.
  • Ketvirtam konkursui pagal 3 programos uždavinio „Leisti lituanistinius darbus (įskaitant ir elektroninę leidybą)“ 3.1 priemonę pateikta 28 paraiškos, iš kurių 25 atitiko administracinės patikros reikalavimus.

Ekspertiniam vertinimui buvo teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos. Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2021 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V-78 patvirtino IX kvietimo rezultatus, kuriuo finansavimas buvo skirtas 30 projektų.

I konkurso finansuojamų projektų sąrašas

II konkurso finansuojamų projektų sąrašas

III konkurso finansuojamų projektų sąrašas

IV konkurso finansuojamų projektų sąrašas

I konkurso rezervinių projektų sąrašas (nebeaktualus – žr. Galutinį I konkurso finansuojamų projektų sąrašą)

II-IV konkursų rezervinių projektų sąrašas (nebeaktualus – žr. Galutinį IV konkurso finansuojamų projektų sąrašą)

Atsižvelgiant į tai, kad kai kurie I konkursą laimėję mokslininkai atsisakė vykdyti projektus pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą, ir siekiant racionaliai panaudoti programos lėšas, Tarybos pirmininko 2021 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-111 ir 2021 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-158 buvo skirtos lėšos papildomai finansuoti 6 mokslo projektus, kurie buvo įrašyti į I konkurso rezervinių projektų sąrašą. Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-350 papildė IV konkurso finansuojamų projektų sąrašą 1 sklaidos projektu, įrašytu į II-IV konkursų rezervinių projektų sąrašą.

Galutinė rezultatų suvestinė lentelė:

 

Pateikta paraiškų

Finansuojama projektų

Sėkmės koeficientas, proc., %

Skirta lėšų, iš viso (Eur)

Rezervinių projektų skaičius

I konkursas

44

15

34,1

 1 145 587

0

II konkursas

13

4

30,8

 60 832

0

III konkursas

4

3

75,0

 31 751

1

IV konkursas

25

11

44,0

116 226

3

Iš viso

86

33

38,4

1 354 396

4

Projektai bus vykdomi 10-yje skirtingų institucijų – 4 institutuose, 3 universitetuose, 2 akademijose ir 1 centre.

Galutinis I konkurso finansuojamų projektų sąrašas

Galutinis IV konkurso finansuojamų projektų sąrašas

Su rezultatais pareiškėjai gali susipažinti adresu http://junkis.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką. Gautų paraiškų ir finansuojamų projektų sąrašai, santraukos taip pat yra skelbiami Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvade adresu http://spektras.lmt.lt.