Pradžia EN

Programos viešinimo reikalavimai

Viešinant Lietuvos–Šveicarijos bendradarbiavimo programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ (toliau – LŠBP) projektus, reikia vadovautis Finansų ministro įsakymu patvirtintomis Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos viešinimo taisyklėmis bei projekto finansavimo sutarties 74 punktu, kuriame sakoma, kad visose publikacijose ar kitose Projekto mokslinių rezultatų sklaidos priemonėse turi būti nurodyta, kad minėti rezultatai buvo sukurti gavus LŠBP paramą:

Moksliniai tyrimai finansuojami pagal Lietuvos–Šveicarijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, projekto sutartį Nr. CH-3-ŠMM-01/…

The research leading to these results has received funding from Lithuanian-Swiss cooperation programme to reduce economic and social disparities within the enlarged European Union under project agreement No CH-3-ŠMM-01/…

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos viešinimo taisyklėse apibrėžti ženklo naudojimo reikalavimai viešinimo priemonėse (pvz., pranešime spaudai, stendiniame pranešime), taip pat nustatyti viešinimo reikalavimai organizuojant informacinius renginius.

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos ženklo pavyzdį ir jo naudojimui nustatytus reikalavimus galima rasti Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos grafinio stiliaus knygoje.

LŠBP paramos gavėjai turi naudoti violetinę spalvą, kuri grafinio stiliaus knygoje nurodyta kaip pantone 270 c.

Viešinimo medžiagos pavyzdžiai:

Susiję dokumentai ir medžiaga:

LŠBP projektų tarpinius rezultatus pristatantis straipsnis „Lietuvos ir Šveicarijos mokslininkai atlieka unikalius tyrimus“ („Mokslas ir technika“ Nr. 5 ).

Projekto CH-3-ŠMM-01/06 pristatymas

Informaciją teikia projekto administratorė Jurgita Stonytė tel. (8 5) 2618530, e. p. jurgita.stonyte@lmt.lt.