Pradžia EN

Institucijų partnerystės projektai

Institucijų partnerystės projektai – tai Lietuvos ir Šveicarijos viešojo sektoriaus mokslo ir studijų institucijų partnerystė, pagrįsta stažuočių ir bendrų renginių organizavimu humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, fizinių mokslų, biomedicinos mokslų, technologijų ir žemės ūkio mokslų mokslinių tyrimų srityse.

Jei kvietime nenurodyta kitaip, ilgiausia galima projekto trukmė – 12 mėnesių.

Šio tipo projektuose tinkamos finansuoti projekto veiklos yra:

  • Projekto tyrėjo stažuotė kito Projekto dalyvio institucijoje ne trumpesniam kaip 14 dienų ir ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui;
  • kartu organizuojami renginiai, pvz. konferencijos, praktiniai ir kt. seminarai, mokymai ir kt.;
  • dalyvavimas tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose, apskritojo stalo diskusijose, praktiniuose ir kt. seminaruose ir kt., tiesiogiai susijusiuose su Projekto įgyvendinimu;
  • bendrų mokslinių straipsnių, leidinių ir panašių publikacijų rengimas ir leidyba;
  • viešinimo veiklos;
  • Projekto valdymo veiklos, įskaitant Projekto dalyvių susitikimus.

Viename Institucijų partnerystės projekte gali būti 1-3 renginiai bei 1-5 stažuotės.

Programoje šiems projektams numatytas biudžetas yra 1 mln. Šveicarijos frankų. Vieno institucijų partnerystės projekto biudžetas neturi viršyti 0,45 mln. Šveicarijos frankų (tiksli projekto biudžeto suma eurais nurodoma kvietime).

Tinkamos finansuoti išlaidos nustatytos Lietuvos–Šveicarijos programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ gairėse pareiškėjams.

Pagrindiniai finansavimo principai:

  • gali būti finansuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
  • maksimalus leistinas tinkamų finansuoti projektų išlaidų dydis Šveicarijos partneriams – iki 50 proc. viso projekto tinkamų finansuoti išlaidų biudžeto;
  • Institucijų partnerystės projekto išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei yra išmokamos taikant fiksuotuosius įkainius;
  • projekto dalyviai yra atsakingi už tai, kad nė viena projekto dalis nebūtų antrą kartą finansuojama iš kokio kito finansavimo šaltinio.