Pradžia EN

Dalyvavimas programoje

Lietuvos–Šveicarijos programoje „Moksliniai tyrimai ir plėtra“ gali dalyvauti Lietuvos ir Šveicarijos viešojo sektoriaus mokslo ir studijų institucijų konsorciumai.

Minimalios dalyvavimo sąlygos – konsorciumą turi sudaryti ne mažiau kaip dvi institucijos-partnerės, iš kurių viena turi būti įsteigta Lietuvoje ir būti pareiškėju (konsorciumo vardu teikti paraišką Lietuvos mokslo tarybai), o kita – turi būti įsteigta Šveicarijoje ir dalyvauti konsorciume partnerio teisėmis. Projektuose trečiosios šalies statusu gali dalyvauti ir kitų šalių viešojo sektoriaus mokslo ir studijų institucijos. Tokiu atveju visas savo dalyvavimo projekte išlaidas turi padengti pati trečioji šalis. 

Pagal šią programą finansuojami dviejų tipų projektai: bendrų mokslinių tyrimų projektai ir institucinės partnerystės projektai.

Paraiškos projektams finansuoti teikiamos pagal kvietimus. Kvietimai teikti paraiškas skelbiami Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapiuose ir oficialioje Šveicarijos bendradarbiavimo programų interneto svetainėje.

Kvietime nurodomas paraiškų pateikimo terminas. Paraiškos pildomos ir teikiamos elektroniniu būdu elektronine paraiškų teikimo sistema: http://sistema.lmt.lt. Paraiškos pildomos lietuvių ir anglų kalbomis, jas konsorciumo vardu pateikia Lietuvos pareiškėjas. Paraiška teikiama kartu su Pareiškėjo ir partnerio(-ių) raštais, patvirtinančiais jų sutikimą vykdyti projektą. Šie raštai turi būti pasirašyti institucijų įgaliotų asmenų ir patvirtinti pareiškėjo ar partnerio antspaudu.