Pradžia EN

Dalyvavimo ir finansavimo taisyklės

Paraiškų teikimas

Kvietimai teikti paraiškas skelbiami vieną kartą per dvejus metus – Lietuvoje ir Valonijoje–Briuselyje tuo pačiu metu.

Paraišką dėl bendro projekto vykdymo teikia abiejų šalių mokslo ir studijų institucijos, atstovaudamos mokslininkų grupėms. Paraiška turi būti teikiama ir Lietuvoje, ir Valonijoje–Briuselyje.

Lietuvos institucijos teikia nustatytos formos paraiškas lietuvių kalba Lietuvos mokslo tarybai.

Paraiškas teikti gali visų mokslo sričių atstovai.

Projektų trukmė – iki 2 metų.

Finansuojamos veiklos:

 • trumpalaikiai projekto vykdytojų vizitai (iki 14 d.) iš Valonijos–Briuselio į Lietuvą ir iš Lietuvos į Valoniją–Briuselį;
 • bendrų seminarų, konferencijų, susitikimų Valonijoje–Briuselyje ar Lietuvoje organizavimas;
 • bendrų straipsnių (leidinių), bendrų renginių medžiagos rengimo ir leidyba.

Siunčiančioji šalis apmoka:

 • projekto vykdytojų keliones iki vietovės, kurioje įsikūrusi bendrą projektą įgyvendinanti institucija partnerė.
 • Lietuva skiria iki 520 eurų kelionės išlaidoms (į abi puses).

Priimančioji šalis apmoka:

 • atvykstančių projekto dalyvių dienpinigius ir pragyvenimo išlaidas (nakvynės, maitinimo, miesto transporto išlaidas). Lietuva atvykstantiems projekto vykdytojams skiria iki 110 eurų dienpinigių parai. Valonija–Briuselis atvykstantiems projekto vykdytojams be galimų papildomų priimančiosios institucijos paslaugų skiria iki 80 eurų dienpinigių parai.

Finansavimą projektuose numatytiems moksliniams tyrimams vykdyti, institucijos partnerės gali gauti iš kitų šaltinių.

Paraiškų vertinimas 

 • Gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
 • Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas Lietuvoje ir Valonijoje–Briuselyje.
 • Paraiškų vertinimo kriterijai (vertinimo forma):
 1. projekto mokslinė kokybė ir inovacinis pobūdis;
 2. laikinų mokslinių kolektyvų kompetencija ir jų gebėjimas įgyvendinti projektą;
 3. projekte dalyvaujančių institucijų infrastruktūros kokybė;
 4. doktorantų ir jaunųjų mokslininkų dalyvavimas projekte;
 5. projekto rezultatų praktinio panaudojimo galimybės.

Projektų finansavimas

Sprendimą dėl finansuojamų projektų sąrašo, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus abiejose šalyse, priima Lietuvos ir Valonijos–Briuselio dvišalis mokslinių tyrimų ir technologijų komitetas.

Sutartis dėl finansuojamų projektų įgyvendinimo administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Ataskaitų teikimas

 • Finansavimas projektams skiriamas 2 (dvejiems) metams, lėšos antraisiais projekto vykdymo metais skiriamos atsižvelgus į projekto vykdymo eigą ir lėšų panaudojimo efektyvumą pirmaisiais metais;
 • Mokslinė ir finansinė metinės ataskaitos turi būti pateiktos iki kitų metų sausio 8 d.;
 • Baigiamoji mokslinė projekto ataskaita turi būti pateikta iki kitų metų sausio 8 d. 

Finansuojamų projektų dokumentų formos