Pradžia EN

I kvietimo apibendrinimas

Paraiškas nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ I kvietimo konkursui buvo galima teikti 2015 m. balandžio–gegužės mėnesiais.

Iš viso buvo pateiktos 41 paraiška: 24 pagal I programos uždavinį ir 17 pagal II uždavinį. Iš jų 39 atitiko administracinės patikros reikalavimus ir buvo pateiktos išsamiajam ekspertiniam vertinimui. Paraiškas, kaip vykdančiosios institucijos, pateikė 10 mokslo ir studijų institucijų.

Programos uždavinys

Pateiktų paraiškų skaičius

Paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, skaičius

Pagrindinių projektų vykdytojų skaičius

I

24

22

206

II

17

17

143

Iš viso:

41

39

-

 

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2015 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V- 206 patvirtino šiuos konkurso rezultatus:

Programos uždavinys

Finansuojama projektų

Įrašyta į rezervinių sąrašą

I

7

3

II

4

2

Iš viso:

11

5

I kvietimo konkursą laimėjusiems projektams vykdyti 2015–2018 m. iš viso skirta ~ 3,5 mln. Eur.

I kvietimo konkursą laimėjusių projektų sąrašas

I kvietimo rezervinių projektų sąrašas