Pradžia EN

Kvietimas teikti paraiškas išvykoms į mokslo renginius 2019 metais

Data 2018-10-12

Veiklos tikslas

Skatinti  Lietuvos mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą –  dalyvauti užsienio mokslo renginiuose, kurių tematika susijusi su jų vykdoma mokslinės veiklos tematika (tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, moksliniame seminare, mokykloje ir pan., į kuriuos mokslininkas ar doktorantas vyksta pristatyti savo mokslinių tyrimų rezultatus).

Tinkami pareiškėjai

Į AIKOS įtraukti universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.

Galimi projektų dalyviai

Lietuvos patyrę (mokslo laipsnį įgiję ne mažiau kaip prieš 10 metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos) ir jaunieji mokslininkai (mokslo laipsnį įgiję ne daugiau kaip prieš 10 metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos) bei doktorantai.

Tas pats mokslininkas ar doktorantas gali būti nurodytas tik vienoje paraiškoje, teikiamoje pagal šį kvietimą ir vienoje paraiškoje pagal kvietimą teikti paraiškas vizitui į mokslinę stažuotę 2019 metais.

Projektų įgyvendinimo laikotarpis

2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

Tinkamos projektų išlaidos

Tinkamos projekto dalyvio kelionės, vietinių kelionių ir kitos, apgyvendinimo ir pragyvenimo, vizų ir renginio registracijos mokesčių išlaidos apmokamos kompensavimo būdu pagal fiksuotuosius įkainius ir sumas.

Kvietimo biudžetas

668 000 Eur (šeši šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų).

Paraiškų teikimo tvarka

Užpildyta paraiška su nustatytais priedais teikiama per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę DMS. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma.

Paraiškų teikimo pabaiga

2018 m. gruodžio 12 d. 24:00 val.

Reikalavimai pareiškėjams ir projekto dalyviams

Paraiškos rengiamos ir projektai įgyvendinami vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 4 ir kitais susijusiais dokumentais.

Pareiškėjų informavimas

Vyriausioji specialistė Indrė Dagilienė, e. p. indre.dagiliene@lmt.lt, tel. 8 604 53910

Programų koordinatorius Andrius Guoba, e.p. andrius.guoba@lmt.lt, tel. 8 604 85867

Finansininkas Sergej Tkačenko, e. p. sergej.tkacenko@lmt.lt, tel. 8 604 78074

Teisininkė Veronika Kapalinskaitė, el.p. veronika.kapalinskaite@lmt.lt, tel. 8 604 76286

Atgal