Pradžia EN

Kvietimų kalendorinis planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2019
2020
IV I II III
Valstybės užsakomieji tyrimai
Aukšto lygio MTEP (SMART)*** 11.20 - 01.23    
Paralelinės laboratorijos (SMART)***      
Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa      
Mokslininkų inicijuoti projektai
Individualūs MTEP (H2020) projektai*** 09.27 - 12.02      
Valstybės profesorių programa*** 09.27 - 12.15      
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
BIODIVERSA 09.02 - 04.10
COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas
CHIST-ERA      
EURONANOMED 11.15 - 06.10  
Europos jungtinė programa „Retos ligos“  
Lietuvos–Baltarusijos programa    
Lietuvos–Prancūzijos programa „Žiliberas“    
Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui
Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje***      
Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje***      
Parama akademinėms asociacijoms      
Parama doktorantams už studijų rezultatus 10.15 - 12.16      
Parama mokslo renginiams      
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas Nuolatinis kvietimas
Podoktorantūros stažuotės***    
Studentų praktika ir tyrimai***    
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas

**  – ES struktūrinių fondų investicijų projektas

*** – ES struktūrinių fondų investicijų priemonė