Pradžia EN

I konkurso administracinė patikra

Kultūrinės plėtros projektų I konkursui iš viso gautos 42 paraiškos, iš jų 37 atitiko administracinės patikros reikalavimus. Reikalavimai, kurių paraiškos neatitiko administracinės patikros metu:

Administracinės patikros reikalavimas
Paraiškų, kurios neatitiko administracinės patikros reikalavimo, skaičius
Reikalavimų neatitiktys, kurių nebuvo galima pataisyti
 
Projekto biudžetas kiekvieniems projekto vykdymo metams suplanuotas proporcingai mėnesių skaičiui, vienam projekto mėnesiui vidutiniškai planuojama ne daugiau kaip 11 tūkst. Lt (neįskaičiuojant ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui pirkti numatytų lėšų) 1
Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas vykdytojas tyrėjas 4
Kiekvieno projekto vykdytojo tyrėjo (įskaitant ir projekto vadovą) darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais kiekvienais kalendoriniais projekto įgyvendinimo metais 1
Reikalavimų neatitiktys, kurias buvo galima pataisyti
 
Kvietime nurodytu terminu į elektroninę sistemą yra įkeltas skenuotas projekto vadovo ir kitų projekto vykdytojų tyrėjų ir menininkų pasirašytas prašymas 3
Kvietime nurodytu terminu į elektroninę sistemą yra įkeltas skenuotas vykdančiosios institucijos raštas (trūko projekto sąmatos) 10
Projekto aprašo skyriuje „Priedai“ yra pateiktos skenuotos projekto vykdytojų tyrėjų mokslų daktaro, meno daktaro ar licenciato diplomų kopijos 1

Su administracinės patikros rezultatais pareiškėjai gali susipažinti adresu http://sistema.lmt.lt, įvedę vardą ir pavardę bei slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.