Pradžia EN

VII kvietimo rezultatų apibendrinimas

Mokslininkų grupių projektų VII kvietime vyko šeši konkursai:

  • 1 konkursas Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų
  • 2 konkursas Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių jaunųjų mokslininkų projektai
  • 3 konkursas Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vykdomi bendrai su užsienio šalių partneriais
  • 4 konkursas Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų
  • 5 konkursas Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių jaunųjų mokslininkų projektai
  • 6 konkursas Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių projektai, vykdomi bendrai su užsienio šalių partneriais

Iš viso buvo pateiktos 529 paraiškos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) 2017 m. sausio 30 d. nutartimi priėmė pareiškimą ištirti Tarybos paskelbto VII kvietimo teikti paraiškas MIP įgyvendinti 1 ir 2 konkursų sąlygų teisėtumą, pritaikydamas reikalavimo užtikrinimo priemonę – draudimą Tarybai atlikti socialinių mokslų srities paraiškų vertinimą iki LVAT sprendimo įsiteisėjimo. Todėl paraiškų vertinimo ir atrankos procedūros vyko dviem etapais. 1 etape buvo svarstomos paraiškos, kurių vertinimas LVAT nutartimi nebuvo apribotas. Taigi atlikta 439 gautų paraiškų (išskyrus 1 ir 2 konkurso socialinių mokslų srities paraiškas) administracinė patikra ir iš jų 417 atitiko administracinės patikros reikalavimus. 2017 m. birželio 15 d. LVAT nutraukus bylą, 2 etape buvo svarstomos 1 ir 2 konkursų socialinių mokslų srities paraiškos. Atlikta 90 gautų paraiškų administracinė patikra, iš jų 80 atitiko administracinės patikros reikalavimus. Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-158 patvirtino šiuos 1 ir 2 konkurso humanitarinių mokslų paraiškų ir 3 konkurso rezultatus, 2017 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-172 – 4–6 konkursų rezultatus, 2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-223 – 1 ir 2 konkursų socialinių mokslų paraiškų rezultatus:

Laimėjusių projektų sąrašai:

Rezervinių projektų sąrašai:

Papildomai laimėjusių projektų sąrašai:

Galutinis VII kvietimą laimėjusių projektų sąrašas