Pradžia EN

2019 m. kvietimas

Paraiškų paramai už akademinius pasiekimus gauti 2019 metais konkursui doktorantai pateikė 442 paraiškas:

Pogrupis

Mokslų sritis

Paraiškų skaičius

Grupė

1–2 nuolatinių ir 1–3 ištęstinių studijų metai

3–4 nuolatinių ir 4–6 ištęstinių studijų metai

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

Humanitariniai mokslai

18

29

Socialiniai mokslai

42

58

Iš viso

60

87

Gamtos ir technikos mokslai

Biomedicinos mokslai

36

47

Žemės ūkio mokslai

7

7

Technologijos mokslai

30

60

Fiziniai mokslai

41

63

Iš viso

114

177

Menas

1

3

 

Iš viso

175

267

Administracinės patikros reikalavimus atitiko 438 paraiškos. Viena paraiška neatitiko esminio reikalavimo „Mokslo doktorantas paraiškoje pateikė bent vieną paskelbtą ar priimtą spausdinti mokslinį darbą“; trys paraiškos neatitiko vieno iš šių reikalavimų „Kartu su paraiška turi būti pateikta pagal galiojančią formą parengta institucijos rekomendacija skirti doktorantui paramą už akademinius pasiekimus“, „Paraiškoje turi būti pateiktos visų paskelbtų publikacijų, įtrauktų į sąrašą, kopijos ir patentų, įtrauktų į sąrašą, registracijos pažymų kopijos (mokslo sričių paraiškoms) / Paraiškoje turi būti pateikta visų paskelbtų tyrimų publikacijų bei meno kūrinių kopijos ir (ar) aprašai bei viešą atlikimą ar pristatymą įrodantys dokumentai (meno srities paraiškoms)“ ir „Paraiškoje turi būti pateikti visų priimtų spausdinti publikacijų, įtrauktų į sąrašą, priėmimą spausdinti įrodantys dokumentai“, bet  nebuvo pataisytos per tam skirtą laiką.

Paramos dydis nustatytas 215 Eur per mėnesį.

Po ekspertinio įvertinimo nutarta paskirti paramą pagal 238 paraiškas, iš viso 560,4 tūkst. Eur. Proporcingai administracinę patikrą perėjusių paraiškų skaičiui, humanitarinių ir socialinių mokslų bei meno doktorantų paramai skirta 190 784 Eur, gamtos ir technikos mokslų – 369 655 Eur. Parama 1–3 nuolatinių ir 1–5 ištęstinių studijų metų doktorantams skirta 12 mėnesių, 4-ųjų nuolatinių studijų metų ir 6-ųjų ištęstinių studijų metų – iki doktorantūros pabaigos.

Finansuojamų paraiškų sąrašai:

Humanitarinių ir socialinių mokslo sričių 1–2 metų nuolatinės ir 1–3 metų ištęstinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas

Humanitarinių ir socialinių mokslo sričių 3–4 metų nuolatinės ir 4–6 metų ištęstinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas

Meno srities 1–2 metų nuolatinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas

Meno srities 3–4 metų nuolatinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas

Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių 1–2 metų nuolatinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas

Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių 3–4 metų nuolatinės doktorantūros studijų formos doktorantų paraiškų sąrašas

Iš viso 2019 metais skirta parama už akademinius pasiekimus pagal mokslo sritis:

Pogrupis

Mokslo sritis

Paraiškų skaičius

Grupė

1-2 nuolatinių ir 1-3 ištęstinių studijų metai

3-4 nuolatinių ir 4-6 ištęstinių studijų metai

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

Humanitariniai mokslai

9

16

Socialiniai mokslai

21

29

Iš viso

30

45

Gamtos ir technikos mokslai

Biomedicinos mokslai

18

29

 

Žemės ūkio mokslai

3

3

 

Fiziniai mokslai

21

35

 

Technologijos mokslai

15

36

 

Iš viso

57

103

Menas

1

2

Iš viso

88

150

Rezervinių paraiškų sąrašas.

Rezervinės paraiškos bus finansuojamos Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-45 patvirtintų Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių nustatyta tvarka (35, 36 punktai). Apie skirtą finansavimą doktorantai bus asmeniškai informuojami el. paštu.

Su savo paraiškos įvertinimu pareiškėjai gali susipažinti adresu http://junkis.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.

Doktorantų, kuriems skirta parama už akademinius pasiekimus, papildomas sąrašas.