Pradžia EN

I konkurso rezultatų apibendrinimas

Paraiškas buvo galima teikti 2012 m. rugsėjo – spalio mėnesiais. Vyko du konkursai:

  1. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių paraiškų;
  2. Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių paraiškų;

Iš viso buvo pateiktos 82 paraiškos. Po administracinės patikros ekspertiniam vertinimui pateiktos visos 82 paraiškos, kurias kaip vykdančiosios institucijos, pateikė 14 mokslo ir studijų institucijų.

Konkursas
Pateiktų paraiškų skaičius
Paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, skaičius
Projektų vykdytojų skaičius
Vykdančiųjų institucijų skaičius
1-asis 23 23 74 7
2-asis 59 82 190 12
Iš viso: 82 53 - -

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2012 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-251 patvirtino šiuos konkurso rezultatus:

Konkursas
Finansuojama projektų
Vidutinis konkursas
1-asis 4 5,7
2-asis 12 4,9
Iš viso: 16 5,3

1-ąjį konkursą laimėjusiems projektams skirta iš 162,0 tūkst. Lt, iš jų 2012 metais – 25,6 tūkst. Lt; 2-ąjį konkursą laimėjusiems projektams skirta iš viso 559,4 tūkst. Lt, iš jų 2012 metais – 96,7 tūkst. Lt.

Iš viso I kvietimo konkursus laimėjusiems 16 projektams 2012–2013 m. skirta 721,4 tūkst. Lt, iš jų 2012 metais – 122,3 tūkst. Lt.

Laimėjusių projektų sąrašai:

Finansuojami humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai;

Finansuojami fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių projektai.