Pradžia EN

2023 m. I kvietimas: parama akademinėms išvykoms 2023 metų I pusmetį

Paramos akademinėms išvykoms konkursui doktorantai pateikė 42 paraiškas:

Sritis

Paraiškų skaičius

Humanitariniai mokslai

-

Socialiniai mokslai

11

Iš viso

11

Gamtos mokslai

20

Medicinos ir sveikatos mokslai

3

Technologijos mokslai

8

Žemės ūkio mokslai

-

Iš viso

31

Menai

-

Iš viso

42

Prašoma lėšų iš viso, Eur

55 389,22

Paramos prašoma dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose renginiuose: mokslinėse konferencijose, kongresuose ir kt., taip pat stažuotis užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Administracinės patikros reikalavimus atitiko 39 paraiškos, neatitiko reikalavimų ir nebuvo pataisytos per tam skirtą laiką 3 paraiškos.

Paraiškos, atitikusios administracinės patikros reikalavimus, buvo pateiktos ekspertiniam vertinimui. Socialinių mokslų srities paraiškos ir gamtos, technologijos bei medicinos ir sveikatos (NTM) mokslų sričių paraiškos buvo vertinamos atskirai.

Paraiškų ekspertinio įvertinimo rezultatai:

  • Socialinių mokslų srities paraiškos
  • Gamtos, technologijos bei medicinos ir sveikatos mokslų sričių paraiškos

Pasibaigus ekspertiniam vertinimui, Tarybos pirmininkas 2023 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-50 patvirtino kvietimo teikti paraiškas paramai akademinėms išvykoms 2023 metų I pusmetį rezultatus:

  • Socialinių mokslų srities finansuojamų paraiškų sąrašas
  • Gamtos, technologijos bei medicinos ir sveikatos mokslų sričių finansuojamų paraiškų sąrašas

Iš viso finansavimas skirtas 35 šio kvietimo paraiškoms, pagal jas skirta 45 422,41 Eur.