Pradžia EN

2023 m. I kvietimas: parama akademinėms išvykoms 2023 metų I pusmetį

Paramos akademinėms išvykoms konkursui doktorantai pateikė 42 paraiškas:

Sritis

Paraiškų skaičius

Humanitariniai mokslai

-

Socialiniai mokslai

11

Iš viso

11

Gamtos mokslai

20

Medicinos ir sveikatos mokslai

3

Technologijos mokslai

8

Žemės ūkio mokslai

-

Iš viso

31

Menai

-

Iš viso

42

Prašoma lėšų iš viso, Eur

55 389,22

Paramos prašoma dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose renginiuose: mokslinėse konferencijose, kongresuose ir kt., taip pat stažuotis užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Administracinės patikros reikalavimus atitiko 39 paraiškos, neatitiko reikalavimų ir nebuvo pataisytos per tam skirtą laiką 3 paraiškos.

Paraiškos, atitikusios administracinės patikros reikalavimus, buvo pateiktos ekspertiniam vertinimui. Socialinių mokslų srities paraiškos ir gamtos, technologijos bei medicinos ir sveikatos (NTM) mokslų sričių paraiškos buvo vertinamos atskirai.

Paraiškų ekspertinio įvertinimo rezultatai:

  • Socialinių mokslų srities paraiškos
  • Gamtos, technologijos bei medicinos ir sveikatos mokslų sričių paraiškos

Pasibaigus ekspertiniam vertinimui, Tarybos pirmininkas 2023 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-50 patvirtino kvietimo teikti paraiškas paramai akademinėms išvykoms 2023 metų I pusmetį rezultatus:

  • Socialinių mokslų srities finansuojamų paraiškų sąrašas
  • Gamtos, technologijos bei medicinos ir sveikatos mokslų sričių finansuojamų paraiškų sąrašas

Iš viso finansavimas skirtas 35 šio kvietimo paraiškoms, pagal jas skirta 45 422,41 Eur.

Finansuotų paraiškų paramai akademinėms išvykoms 2023 metų I pusmetį sąrašas.