Pradžia EN

2022 m. II kvietimas: parama akademinėms išvykoms 2022 metų II pusmetį

Paramos akademinėms išvykoms konkursui doktorantai pateikė 63 paraiškas:

Sritis

Paraiškų skaičius

 

Humanitariniai mokslai

5

Socialiniai mokslai

12

Iš viso

17

Gamtos mokslai

26

Medicinos ir sveikatos mokslai

2

Technologijos mokslai

15

Žemės ūkio mokslai

1

Iš viso

44

Menai

2

Iš viso

63

Prašoma lėšų iš viso, Eur

72 029,19

Paramos prašoma dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose renginiuose: mokslinėse konferencijose, kongresuose ir kt., taip pat stažuotis užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Administracinės patikros reikalavimus atitiko 60 paraiškų, neatitiko reikalavimų ir nebuvo pataisytos per tam skirtą laiką 3 paraiškos, dar viena paraiška atsiimta.

Po ekspertinio įvertinimo nutarta finansuoti 51 išvyką už daugiau kaip 59,1 tūkst. Eur.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2022 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-391 patvirtino kvietimo rezultatus:

Finansuojamų paraiškų sąrašai:

Iš viso doktorantų 2022 metų II pusmečio akademinėms išvykoms skirta parama pagal mokslo sritis:

Sritis

Paraiškų skaičius

 

Humanitariniai mokslai

3

Socialiniai mokslai

10

Iš viso

13

Gamtos mokslai

23

Medicinos ir sveikatos mokslai

1

Technologijos mokslai

12

Žemės ūkio mokslai

1

Iš viso

37

Menai

1

Iš viso

51

Skirta lėšų iš viso, Eur

59 104,87

Su savo paraiškos įvertinimu pareiškėjai gali susipažinti adresu http://junkis.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.

Plačiau apie gautas ir finansuojamas paraiškas skelbiama spektras.lmt.lt

Finansuotų paraiškų paramai akademinėms išvykoms 2022 metais sąrašas