Pradžia EN

2022 m. I kvietimas: parama akademinėms išvykoms 2022 metų I pusmetį

Paramos akademinėms išvykoms konkursui doktorantai pateikė 40 paraiškų:

Sritis

Paraiškų skaičius

 

Humanitariniai mokslai

1

Socialiniai mokslai

13

Iš viso

14

Gamtos mokslai

13

Medicinos ir sveikatos mokslai

2

Technologijos mokslai

11

Žemės ūkio mokslai

-

Iš viso

26

Menai

-

Iš viso

40

Prašoma lėšų iš viso, Eur

44 843,54

Paramos prašoma dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose renginiuose: mokslinėse konferencijose, doktorantų mokyklose, taip pat stažuotis užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Administracinės patikros reikalavimus atitiko 30 paraiškų, neatitiko reikalavimų ir nebuvo pataisytos per tam skirtą laiką 10 paraiškų.

Po ekspertinio įvertinimo nutarta finansuoti 23 išvykas už daugiau kaip 26,3 tūkst. Eur.

Laimėjusių paraiškų sąrašai:

Iš viso doktorantų 2022 metų I pusmečio akademinėms išvykoms skirta parama pagal mokslo sritis:

Sritis

Paraiškų skaičius

 

Humanitariniai mokslai

1

Socialiniai mokslai

10

Iš viso

11

Gamtos mokslai

5

Medicinos ir sveikatos mokslai

2

Technologijos mokslai

5

Žemės ūkio mokslai

-

Iš viso

12

Menai

-

Iš viso

23

Skirta lėšų iš viso, Eur

26 385,11