Pradžia EN

2020 m. II kvietimas: parama akademinėms išvykoms 2020 metų II pusmetį

Paramos akademinėms išvykoms konkursui doktorantai pateikė 28 paraiškas:

Mokslų sritis

Paraiškų skaičius

Humanitariniai mokslai

3

Socialiniai mokslai

10

Iš viso

13

Gamtos mokslai

4

Medicinos ir sveikatos mokslai

1

Technologijos mokslai

10

Žemės ūkio mokslai

-

Iš viso

15

Scenos ir ekrano menai

-

Iš viso

28

Prašoma lėšų iš viso

29 108,24  Eur

Paramos prašoma dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose renginiuose: mokslinėse konferencijose, seminaruose, doktorantų mokyklose, taip pat stažuotis užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Administracinės patikros reikalavimus atitiko 26 paraiškos. Dvi paraiškos neatitiko neatitiko reikalavimo „Paraiškoje turi būti pateikti atitiktį reikalavimui, kad mokslo sričių doktorantai turi turėti doktorantūros metu paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų, patvirtinantys dokumentai“ ir nebuvo pataisytos per tam skirtą laiką.

Po ekspertinio įvertinimo nutarta finansuoti 23 išvykas už daugiau kaip 23,3 tūkst. Eur.

Laimėjusių paraiškų sąrašai:

Iš viso doktorantų 2020 metų II pusmečio akademinėms išvykoms skirta parama pagal mokslo sritis: 

Sritis

Paraiškų skaičius

Humanitariniai mokslai

2

Socialiniai mokslai

8

Iš viso

10

Gamtos mokslai

3

Medicinos ir sveikatos mokslai

1

Technologijos mokslai

9

Iš viso

13

Iš viso

23

Skirta lėšų iš viso, Eur

23 345,12