Pradžia EN

2020 m. I kvietimas: parama akademinėms išvykoms 2020 metų I pusmetį

2020 m. I kvietimas: parama akademinėms išvykoms 2020 metų I pusmetį

Paramos akademinėms išvykoms konkursui doktorantai pateikė 73 paraiškas:

Mokslų sritis

Paraiškų skaičius

Humanitariniai mokslai

6

Socialiniai mokslai

26

Iš viso

32

Gamtos mokslai

14

Medicinos ir sveikatos mokslai

5

Technologijos mokslai

18

Žemės ūkio mokslai

3

Iš viso

40

Scenos ir ekrano menai

1

Iš viso

73

Prašoma lėšų iš viso

77 863,82 Eur

Paramos prašoma dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose renginiuose: mokslinėse konferencijose ar kongresuose, seminaruose, doktorantų mokyklose, taip pat stažuotis užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Administracinės patikros reikalavimus atitiko 71 paraiška. Viena paraiška neatitiko reikalavimo „Paraiškoje turi būti pateikti atitiktį reikalavimui, kad mokslo sričių doktorantai turi turėti doktorantūros metu paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų, patvirtinantys dokumentai“, antroji – reikalavimo „Paraiškoje turi būti pateikti visų priimtų spausdinti publikacijų, įtrauktų į sąrašą, priėmimą spausdinti įrodantys dokumentai (redakcijos pažyma apie priėmimą spausdinti, patvirtinantis redakcijos el. laiškas originaliu formatu, žurnalo elektroninės sistemos lango, kur matosi straipsnio būklė, kopija, ar pan.)“ ir nebuvo pataisyta per tam skirtą laiką.

Po ekspertinio įvertinimo nutarta finansuoti 63 išvykas už daugiau kaip 67 tūkst. Eur.

Laimėjusių paraiškų sąrašai:

Iš viso doktorantų 2020 metų I pusmečio akademinėms išvykoms skirta parama pagal mokslo sritis: 

Sritis

Paraiškų skaičius

Humanitariniai mokslai

6

Socialiniai mokslai

20

Iš viso

26

Gamtos mokslai

12

Biomedicinos ir sveikatos mokslai

5

Technologijos mokslai

17

Žemės ūkio mokslai

3

Iš viso

37

Scenos ir ekrano bei vaizduojamieji menai

-

Iš viso

63

Skirta lėšų iš viso, Eur

67 206,27