Pradžia EN

2019 m. II kvietimas: parama akademinėms išvykoms 2019 metų II pusmetį

2019 m. II kvietimas: parama akademinėms išvykoms 2019 metų II pusmetį

Paramos akademinėms išvykoms konkursui doktorantai pateikė 121 paraišką:

Mokslų sritis

Paraiškų skaičius

Humanitariniai mokslai

13

Socialiniai mokslai

33

Iš viso

46

Gamtos mokslai

36

Medicinos ir sveikatos mokslai

12

Technologijos mokslai

22

Žemės ūkio mokslai

4

Iš viso

74

Vaizduojamieji menai

1

Iš viso

121

Prašoma lėšų iš viso

123 974,24 Eur

Paramos prašoma dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose renginiuose: mokslinėse konferencijose ar kongresuose, seminaruose, doktorantų mokyklose, taip pat stažuotis užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Administracinės patikros reikalavimus atitiko 116 paraiškų. Trys paraiškos neatitiko esminio reikalavimo „Išvyka atitinka kvietimo, LR Vyriausybės Paramos už akademinius pasiekimus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo ir teikimo doktorantams tvarkos aprašo ir Lietuvos mokslo tarybos Paramos už akademinius pasiekimus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo doktorantams reglamento reikalavimus“. Viena paraiška neatitiko neesminio reikalavimo „Kartu su paraiška teikiami dokumentai atitinka kvietimo ir Paramos už akademinius pasiekimus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo doktorantams reglamento reikalavimus“ ir nebuvo pataisyta per tam skirtą laiką. Dar viena paraiška neatitiko dviejų esminių reikalavimų: „Doktorantas atitinka kvietimo, LR Vyriausybės Paramos už akademinius pasiekimus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo ir teikimo doktorantams tvarkos aprašo ir Lietuvos mokslo tarybos Paramos už akademinius pasiekimus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo doktorantams reglamento reikalavimus“ ir „Išvyka atitinka kvietimo, LR Vyriausybės Paramos už akademinius pasiekimus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo ir teikimo doktorantams tvarkos aprašo ir Lietuvos mokslo tarybos Paramos už akademinius pasiekimus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo doktorantams reglamento reikalavimus“.

Po ekspertinio įvertinimo nutarta finansuoti 33 išvykas už 34 649 Eur.

Laimėjusių paraiškų sąrašai:

Rezervinių paraiškų sąrašas

Iš viso doktorantų 2019 metų II pusmečio akademinėms išvykoms skirta parama pagal mokslo sritis: 

Mokslų sritis

Paraiškų skaičius

Humanitariniai mokslai

8

Socialiniai mokslai

4

Iš viso

12

Gamtos mokslai

16

Biomedicinos ir sveikatos mokslai

1

Technologijos mokslai

3

Žemės ūkio mokslai

-

Iš viso

20

Menai

1

Iš viso

33

Skirta lėšų iš viso, Eur

34 649,05

Vadovaujantis Tarybos pirmininko 2018 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V-503 patvirtinto Paramos už akademinius pasiekimus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo doktorantams reglamento 7 punktu, 2019 metų I ir II pusmečius nepanaudotos ir (ar) grąžintos paramos už akademinius pasiekimus ir paramos akademinėms išvykoms lėšos skiriamos finansuoti II pusmečio rezervinėms paraiškoms.

Finansuojamų paraiškų paramai akademinėms išvykoms sąrašų papildymas.