Pradžia EN

2019 m. I kvietimas: parama akademinėms išvykoms 2019 metų I pusmetį

2019 m. I kvietimas: parama akademinėms išvykoms 2019 metų I pusmetį

Paramos akademinėms išvykoms konkursui doktorantai pateikė 84 paraiškas:

Mokslų sritis

Paraiškų skaičius

Humanitariniai mokslai

7

Socialiniai mokslai

25

Iš viso

32

Biomedicinos mokslai

15

Žemės ūkio mokslai

1

Technologijos mokslai

17

Fiziniai mokslai

17

Iš viso

50

Menas

2

Iš viso

84

Prašoma lėšų iš viso

85 774,82

Eur

Paramos prašoma dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose renginiuose: mokslinėse konferencijose ar kongresuose, seminaruose, doktorantų mokyklose, taip pat stažuotis užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Administracinės patikros reikalavimus atitiko 82 paraiškos. Viena paraiška neatitiko esminio reikalavimo „Mokslo doktorantas paraiškoje pateikė bent vieną paskelbtą ar priimtą spausdinti mokslinį darbą“, antroji – reikalavimo „Paraiškoje turi būti pateikti visų priimtų spausdinti publikacijų, įtrauktų į sąrašą, priėmimą spausdinti įrodantys dokumentai“ ir nebuvo pataisyta per tam skirtą laiką.

Po ekspertinio įvertinimo nutarta finansuoti 24 išvykas už 24601 Eur.

Laimėjusių paraiškų sąrašai:

Rezervinių paraiškų sąrašas

Iš viso doktorantų 2019 metų I pusmečio akademinėms išvykoms skirta parama pagal mokslo sritis: 

Mokslų sritis

Paraiškų skaičius

Humanitariniai mokslai

1

Socialiniai mokslai

7

Iš viso

8

Biomedicinos mokslai

6

Žemės ūkio mokslai

-

Technologijos mokslai

4

Fiziniai mokslai

4

Iš viso

14

Menas

2

Iš viso

24

Skirta lėšų iš viso, Eur

24600,81

Vadovaujantis Tarybos pirmininko 2018 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V-503 patvirtinto Paramos už akademinius pasiekimus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo doktorantams reglamento 7 punktu, 2019 metų I pusmetį nepanaudotos ir (ar) grąžintos paramos už akademinius pasiekimus ir paramos akademinėms išvykoms lėšos skiriamos finansuoti I pusmečio rezervinėms paraiškoms:

  • Finansuojamų paraiškų paramai akademinėms išvykoms sąrašų I papildymas (2019-04-03)
  • Finansuojamų paraiškų paramai akademinėms išvykoms sąrašų II papildymas (2019-04-17)
  • Finansuojamų paraiškų paramai akademinėms išvykoms sąrašų III papildymas (2019-06-10)