Pradžia EN

2018 m. II kvietimas: parama akademinėms išvykoms 2018 metų II pusmetį

Paramos akademinėms išvykoms konkursui doktorantai pateikė 157 paraiškas:

Mokslų sritis

Paraiškų skaičius

Humanitariniai mokslai

12

Socialiniai mokslai

39

Iš viso

51

Biomedicinos mokslai

27

Žemės ūkio mokslai

7

Technologijos mokslai

30

Fiziniai mokslai

41

Iš viso

105

Menas

1

Iš viso

157

Prašoma lėšų iš viso

155 048 Eur

Paramos prašoma dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose renginiuose: mokslinėse konferencijose ar kongresuose, seminaruose, doktorantų mokyklose, taip pat stažuotis užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Administracinės patikros reikalavimus atitiko visos konkursui pateiktos 157 paraiškos.

Po ekspertinio įvertinimo nutarta finansuoti 31 išvyką už 31907 Eur.

Laimėjusių paraiškų sąrašai:

Rezervinių paraiškų sąrašas

Iš viso doktorantų 2018 metų II pusmečio akademinėms išvykoms skirta parama pagal mokslo sritis: 

Pogrupis

Sritis

Paraiškų skaičius

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

Humanitariniai mokslai

4

Socialiniai mokslai

6

Iš viso:

10

Gamtos ir technikos mokslai

Biomedicinos mokslai

5

Fiziniai mokslai

8

Technologijos mokslai

7

Žemės ūkio mokslai

-

Iš viso:

20

Menas

1

 

Iš viso:

31

 

Skirta lėšų iš viso:

31 906,72 Eur

Vadovaujantis Tarybos pirmininko 2017 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-239 patvirtinto Paramos už akademinius pasiekimus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo doktorantams reglamento 7 punktu, nuo liepos 1 d. nepanaudotos ir (ar) grąžintos paramos už akademinius pasiekimus ir paramos akademinėms išvykoms lėšos skiriamos finansuoti II pusmečio rezervinėms paraiškoms.

  • Finansuojamų paraiškų paramai akademinėms išvykoms sąrašų I papildymas (2018-07-24)
  • Finansuojamų paraiškų paramai akademinėms išvykoms sąrašų II papildymas (2018-09-26)
  • Finansuojamų paraiškų paramai akademinėms išvykoms sąrašų III papildymas (2018-10-26)
  • Finansuojamų paraiškų paramai akademinėms išvykoms sąrašų IV papildymas (2018-11-15)
  • Finansuojamų paraiškų paramai akademinėms išvykoms sąrašų V papildymas (2018-11-29)
  • Finansuojamų paraiškų paramai akademinėms išvykoms sąrašų VI papildymas (2018-12-03)