Pradžia EN

2018 m. I kvietimas: parama akademinėms išvykoms 2018 metų I pusmetį

Paramos akademinėms išvykoms konkursui doktorantai pateikė 110 paraiškų:

Mokslų sritis

Paraiškų skaičius

Humanitariniai mokslai

8

Socialiniai mokslai

18

Iš viso

26

Biomedicinos mokslai

21

Žemės ūkio mokslai

8

Technologijos mokslai

17

Fiziniai mokslai

37

Iš viso

83

Menas

1

Iš viso

110

Prašoma lėšų iš viso

112 432,81 Eur

Paramos prašoma dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose renginiuose: mokslinėse konferencijose ar kongresuose, seminaruose, doktorantų mokyklose, taip pat stažuotis užsienio mokslo ir studijų institucijose.

Konkursui pateiktų paraiškų sąrašas skelbiamas Lietuvos mokslo tarybos gautų paraiškų, vykdytų ir vykdomų projektų sąvade.

Administracinės patikros reikalavimus atitiko 103 paraiškos. Dvi paraiškos neatitiko esminio reikalavimo „Mokslo doktorantas paraiškoje pateikė bent vieną paskelbtą ar priimtą spausdinti mokslinį darbą“, trys – esminio reikalavimo „Išvyka atitinka kvietime nurodytą paramos paskirtį (užsienyje vykstančiame tarptautiniame mokslo ar meno renginyje pristatyti savo mokslinių tyrimų ir (ar) meno kūrinių, dalyvauti užsienyje vykstančiame tarptautiniame seminare ar doktorantams skirtuose mokymuose, stažuotis užsienio mokslo ir studijų ar kitoje mokslinius tyrimus vykdančioje institucijoje“, viena neatitiko reikalavimo „Paraiškoje turi būti pateikti visų priimtų spausdinti publikacijų, įtrauktų į sąrašą, priėmimą spausdinti įrodantys dokumentai“ ir nebuvo pataisyta per tam skirtą laiką. Dar viena paraiška buvo atsiimta administracinės patikros metu.

Po ekspertinio įvertinimo nutarta finansuoti 28 išvykas už 30 296 Eur.

 

Laimėjusių paraiškų sąrašai:

Rezervinių paraiškų sąrašas

Iš viso doktorantų 2018 metų I pusmečio akademinėms išvykoms skirta parama pagal mokslo sritis: 

Pogrupis

Mokslų sritis

Paraiškų skaičius

Humanitariniai ir socialiniai mokslai

Humanitariniai mokslai

2

Socialiniai mokslai

3

Iš viso:

5

Gamtos ir technikos mokslai

Biomedicinos mokslai

5

Fiziniai mokslai

14

Technologijos mokslai

3

Žemės ūkio mokslai

-

Iš viso:

22

Menas

1

Iš viso:

28

Skirta lėšų iš viso:

30 296,13 Eur

Vadovaujantis Tarybos pirmininko 2017 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-239 patvirtinto Paramos už akademinius pasiekimus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo doktorantams reglamento 7 punktu, 2018 metų I pusmetį nepanaudotos ir (ar) grąžintos paramos už akademinius pasiekimus ir paramos akademinėms išvykoms lėšos bus skiriamos finansuoti I pusmečio rezervinėms paraiškoms:

  • Finansuojamų paraiškų paramai akademinėms išvykoms sąrašų I papildymas (2018-03-27)
  • Finansuojamų paraiškų paramai akademinėms išvykoms sąrašų II papildymas (2018-04-09)
  • Finansuojamų paraiškų paramai akademinėms išvykoms sąrašų III papildymas (2018-04-17)