Pradžia EN

Konkursinio finansavimo paraiškų ir ataskaitų vertinimą atlikusių ekspertų sąrašai

2017 m. Aukšto lygio MTEP (SMART) paraiškų naudos ir kokybės vertinimas

2017 m. Aukšto lygio MTEP paraiškų naudos ir kokybės vertinimas

2017 m. Podoktorantūros stažuočių paraiškų naudos ir kokybės vertinimas

Aukščiau pateikti .PDF dokumentai yra atidaromi nemokama „Adobe Reader“ programa.