Pradžia EN

2020 m. konkursas

II etapas. Paraiškų konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms teikimas, jų vertinimas ir doktorantūros vietų skyrimas

Konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms gauti pateiktos 248 paraiškos.

Gamtos mokslai N 000

56

Technologijos mokslai T 000

87

Medicinos ir sveikatos mokslai M 000

48

Žemės ūkio mokslai A 000

7

Socialiniai mokslai S 000

28

Humanitariniai mokslai H 000

20

Vaizduojamieji menai V 000

2

Ekspertiniam vertinimui pateiktos 241 paraiškos.

2020 metų konkursinės doktorantūros socialinių ir humanitarinių mokslų sričių bei meno krypčių finansuotinų paraiškų sąrašai

2020 metų konkursinės doktorantūros gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių finansuotinų paraiškų sąrašai

Paraiškos išdėstytos registracijos numerio didėjimo tvarka.

Su savo paraiškos įvertinimu pareiškėjai gali susipažinti adresu https://kondok.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.

I etapas. Doktorantūros temų atranka

2020 metais doktorantūros temų atrankos konkursui Lietuvos Respublikos ministerijos, įmonės ar organizacijos pateikė 63 temas:

Mokslų sritis ir menai

Pasiūlymų skaičius

Gamtos mokslai

16

Technologijos mokslai

10

Medicinos ir sveikatos mokslai

10

Žemės ūkio mokslai

1

Socialiniai mokslai

20

Humanitariniai mokslai

6

Menai

-

Iš viso:

63

Ekspertų komisija atrinko 19 doktorantūros temų.

2020 m. Vykdytinų doktorantūros temų sąrašas

2020 m. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių vykdytinų doktorantūros temų aprašai

2020 m. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos mokslų sričių vykdytinų doktorantūros temų aprašai