Pradžia EN

2019 m. konkursas

I etapas. Doktorantūros temų atranka

2019 metais doktorantūros temų atrankos konkursui Lietuvos Respublikos ministerijos, įmonės ar organizacijos pateikė 63 temas:

Mokslų sritis ir menai

Pasiūlymų skaičius

Gamtos mokslai

7

Technologijos mokslai

11

Medicinos ir sveikatos mokslai

8

Žemės ūkio mokslai

-

Socialiniai mokslai

31

Humanitariniai mokslai

5

Menai

1

Iš viso:

63

Ekspertų komisija atrinko 27 doktorantūros temas.

2019 m. Vykdytinų doktorantūros temų sąrašas

2019 m. Socialinių ir humanitarinių mokslų sričių vykdytinų doktorantūros temų aprašai

2019 m. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos mokslų sričių vykdytinų doktorantūros temų aprašai

II etapas. Paraiškų konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms teikimas, jų vertinimas ir doktorantūros vietų skyrimas

Konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms gauti pateiktos 256 paraiškos.

Gamtos mokslai N 000                           56

Technologijos mokslai T 000                 66

Medicinos ir sveikatos mokslai M 000  56

Žemės ūkio mokslai A 000                     14

Socialiniai mokslai S 000                        38

Humanitariniai mokslai H 000               23

Vaizduojamieji menai V 000                  3

Ekspertiniam vertinimui pateiktos 252 paraiškos.

2019 metų konkursinės doktorantūros socialinių ir humanitarinių mokslų sričių bei meno krypčių finansuotinų paraiškų sąrašai

2019 metų konkursinės doktorantūros gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių finansuotinų paraiškų sąrašai (paraiškos išdėstytos registracijos numerio didėjimo tvarka).

Su savo paraiškos įvertinimu pareiškėjai gali susipažinti adresu https://kondok.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.