Pradžia EN

2018 m. konkursas

I etapas. Doktorantūros temų atranka

2018 metais doktorantūros temų atrankos konkursui Lietuvos Respublikos ministerijos, įmonės ar organizacijos pateikė 61 pasiūlymą:

Mokslų sritis

Pasiūlymų skaičius

Humanitariniai mokslai

3

Socialiniai mokslai

41

Biomedicinos mokslai

1

Fiziniai mokslai

3

Technologijos mokslai

11

Žemės ūkio mokslai

1

Menai

1

Iš viso:

61

Ekspertų komisija atrinko 20 doktorantūros temų.

2018 m. Vykdytinų doktorantūros temų sąrašas

2018 m. Humanitarinių ir socialinių mokslo sričių vykdytinų doktorantūros temų aprašai

2018 m. Biomedicinos, Fizinių ir technologijos mokslo sričių vykdytinų doktorantūros temų aprašai

II etapas. Paraiškų konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms teikimas, jų vertinimas ir doktorantūros vietų skyrimas

Konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms gauti pateiktos 199 paraiškos. 198 paraiškos praėjo administracinę patikrą.

 

 

Pateikta paraiškų

Humanitariniai mokslai

 

24

 

Menai

 

2

 

Socialiniai mokslai

 

32

Biomedicinos mokslai

 

45

 

Žemės ūkio mokslai

 

13

 

Fiziniai mokslai

 

23

Technologijos mokslai

 

60

 

Iš viso

 

199

2018 metų konkursinės doktorantūros finansuotinų paraiškų sąrašai

Sąrašai patvirtinti Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-331. Paraiškos išdėstytos registracijos numerio didėjimo tvarka.

Su savo paraiškos įvertinimu pareiškėjai gali susipažinti adresu http://kondok.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.