Pradžia EN

Lituanistikos 2016–2024 m. programa

Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos vykdymo grupė sudaryta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020-03-31 įsakymu Nr. V-191 ir 2020-06-22 įsakymu Nr. V-357

  1. Dalia Satkauskytė (pirmininkė) Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
  2. Rasa Butvilaitė Petrauskienė (pirmininkės pavaduotoja), Vilniaus dailės akademija
  3. Tamara Bairašauskaitė, Lietuvos istorijos institutas
  4. Daiva Dapkutė, Vytauto Didžiojo universitetas
  5. Jolanta Gelumbeckaitė, J. W. Goethe’s universitetas (Frankfurtas prie Maino, Vokietija)
  6. Mintautas Gutauskas, Vilniaus universitetas
  7. Saulius Pivoras, Vytauto Didžiojo universitetas
  8. Valerijus Rašomavičius, Gamtos tyrimų centras
  9. Loreta Vaicekauskienė, Lietuvių kalbos institutas