Pradžia EN

Lituanistikos 2016–2024 m. programa

Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos vykdymo grupė sudaryta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2015-10-21 įsakymu Nr. V-245

  1. Rimvydas Petrauskas (pirmininkas), Vilniaus universitetas
  2. Dalia Satkauskytė (pavaduotoja), Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
  3. Tamara Bairašauskaitė, Lietuvos istorijos institutas
  4. Rasa Butvilaitė, Vilniaus dailės akademija
  5. Daiva Dapkutė, Vytauto Didžiojo universitetas
  6. Jolanta Gelumbeckaitė, J. W. Goethe’s universitetas (Frankfurtas prie Maino, Vokietija)
  7. Saulius Pivoras, Vytauto Didžiojo universitetas
  8. Valerijus Rašomavičius, Gamtos tyrimų centras
  9. Loreta Vaicekauskienė, Lietuvių kalbos institutas