Pradžia EN

Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas, žaliavų tiekimas

„Horizontas 2020“ teminės srities „Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas, žaliavų tiekimas“ (angl. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials, SC5) tikslas – skatinti taupiai išteklius naudojančią ir klimato kaitos poveikiui atsparią ekonomiką, gamtinių išteklių ir ekosistemų apsaugą, tvarų valdymas bei žaliavų tiekimą, siekiant patenkinti didėjančius pasaulio populiacijos poreikius tvariai naudotis gamtiniais planetos ištekliais.

Teminė sritis „Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas, žaliavų tiekimas“ skirta stiprintI Europos konkurencingumą ir gerovę finansuojant mokslinius tyrimus, kurie padėtų siekti veiksmingos aplinkosaugos, tvarumo ir neviršyti 2°C pasaulio vidutinės temperatūros padidėjimo, kurti sąlygas ekosistemoms ir visuomenei prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių.

2018–2020 m. tematikos apima tai, kas palaikytų Paryžiaus klimato susitarimą, padėtų kurti žiedinę ekonomiką ir inovacijas, užtikrinančias miestų tvarumą ir atsparumą, prisidėtų prie žaliavų tiekimo  ir vandens problematikų sprendimo bei prie gamtinių ir kultūros vertybių apsaugos.

Tematikos

  • Kova su klimato kaita ir prisitaikymas prie jo kaitos
  • Tvarus gamtinių išteklių ir ekologinių sistemų valdymas
  • Tvaraus ne energetinių ir ne žemės ūkio žaliavų tiekimo užtikrinimas
  • Perėjimo prie ekologiškos ekonomikos užtikrinimas taikant ekologines inovacijas
  • Išsamių bei tvarių pasaulinio aplinkos stebėjimo ir informavimo sistemų kūrimas
  • Kultūros paveldo inovacijos ekonomikos augimui

Biudžetas – 2,72 mlrd. eurų.

Kvietimų teikti paraiškas kalendorius

2020 m. kvietimai teikti paraiškas

Naudingos nuorodos:

Nacionalinis atstovas (NCP) 

Atstovė „Horizonto 2020“ komitete

Ekspertai „Horizonto 2020“ komitete:

  • Marina Pociūtė (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija), tel. (8 5) 219 1210, e. p. marina.pociute@smm.lt
  • dr. Viktoras Mongirdas (Lietuvos mokslo taryba), tel. 8 676 19613, e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt
  • dr. Vidmantas Ulevičius (VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras), tel. (8 5) 266 1644, e. p. ulevicv@ktl.mii.lt