Pradžia EN

Sveikos ir produktyvios jūros bei vandenynai

Pagrindinė šio JPI užduotis – pasirengti strateginę tyrimų darbotvarkę. Tuo tikslu 2013 m. pirmą kartą susirinko mokslinis patariamasis komitetas, padėjęs vykdomajai tarybai nutarti dėl pilotinių veiklų. Pradėtos įgyvendinti trys pilotinės veiklos, kuriose Lietuva nutarė nedalyvauti. Įgyvendinant pilotines veiklas tikimasi rasti būdus, kaip efektyviai bendradarbiauti ne vien skelbiant bendrus kvietimus teikti paraiškas. Šalys, dalyvaujančios JPI „Sveikos ir produktyvios jūros bei vandenynai“ 2013 m. teikė informaciją apie vykdomus tyrimus ir strategijas, susijusias su jūriniais tyrimais. Bendrų kvietimų teikti paraiškas šis JPI, kol nėra patvirtintas strateginis tyrimų planas, neplanuoja, tačiau daug dėmesio skiriama bendradarbiavimui su Europos Komisija, tai pat su trečiosiomis šalimis, ypač su Šiaurės Amerika.

Šioje iniciatyvoje Lietuvai atstovauja Kornelija Janavičiūtė (Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus programų koordinatorė). 


Daugiau informacijos apie iniciatyvą Lietuvoje teikia programų koordinatorė Kornelija Bacvinkienė, tel. (8 5) 210 7396, e. p. kornelija.bacvinkiene@lmt.lt.