Pradžia EN

II kvietimo konkurso rezultatų apibendrinimas

Paraiškas nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“ II kvietimo konkursui buvo galima teikti 2016 m. balandžio–gegužės mėnesiais.

Iš viso buvo pateikta 71 paraiška: 44 pagal I programos uždavinį, 17 pagal II uždavinį ir 10 pagal III uždavinį. Iš jų 67 atitiko administracinės patikros reikalavimus ir buvo pateiktos išsamiajam ekspertiniam vertinimui. Paraiškas, kaip vykdančiosios institucijos, pateikė 18 mokslo ir studijų institucijų.

Programos uždavinys

Pateiktų paraiškų skaičius

Paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, skaičius

Projektų vykdytojų skaičius

Vykdančiųjų institucijų skaičius

I

44

40

169

13

II

17

17

75

12

III

10

10

50

5

Iš viso:

71

67

294

-

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-303 patvirtino šiuos konkurso rezultatus:

Programos uždavinys

Finansuojama projektų

Įrašyta į rezervinių sąrašą

I

7

1

II

3

2

III

1

0

Iš viso:

11

3

II kvietimo konkursą laimėjusiems projektams vykdyti 2017–2018 m. iš viso skirta ~ 1,05 mln. Eur, iš jų 2017 metais – ~ 0,46 mln. Eur.

II kvietimo konkursą laimėjusių projektų sąrašas

II kvietimo rezervinių projektų sąrašas

II kvietimo konkursą laimėjusių projektų sąrašo papildymas