Pradžia EN

II kvietimo konkurso administracinė patikra

Atlikta nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“ II kvietimo konkursui pateiktų paraiškų administracinė patikra. Iš viso gauta 71 paraiška, iš jų 67 atitiko administracinės patikros reikalavimus.

Atlikus administracinę patikrą, nustatytos reikalavimų neatitiktys, dėl kurių 4 paraiškos toliau dalyvauti konkurse negali. 36 paraiškose rasta reikalavimų neatitikčių, kurias per dvi darbo dienas nuo informacijos vadovams išsiuntimo buvo galima pataisyti, visos paraiškos buvo pataisytos tinkamai.

Paraiškos, kurios toliau konkurse nedalyvauja, neatitiko administracinės patikros kriterijaus „Projekto vadovas ir pagrindiniai vykdytojai bei planuojama jų darbo apimtis atitinka kvietimo ir Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių reikalavimus“. Iš jų dvi paraiškos neatitiko kvietimo reikalavimo vienam asmeniui teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovui ar kitam pagrindiniam projekto vykdytojui, viena paraiška neatitiko kvietimo reikalavimo projekto laikotarpiu būti ne daugiau nei vieno projekto vadovu, vienos paraiškos projekto vadovui yra taikomi apribojimai teikti paraiškas į Lietuvos mokslo tarybos konkursus. Šios paraiškos ekspertiniam vertinimui nebus teikiamos.

Su administracinės patikros rezultatais pareiškėjai gali susipažinti adresu http://junkis.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.

II kvietimo konkursui pateiktų paraiškų sąrašas 

II kvietimo paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, sąrašas